Reklama

MCI (MCI): Emisja obligacji oraz nabycie aktywów o znacznej wartości - raport 15

Raport bieżący nr 15/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd MCI Management S.A. informuje, że w dniu 28 kwietnia 2010 r. Spółka wyemitowała do krajowego inwestora finansowego za zgodą Rady Nadzorczej Spółki wyrażoną uchwałą nr 03/01/04/2010 z dnia 20 kwietnia 2010 roku, 57.000 (pięćdziesiąt siedem tysięcy) obligacji serii "D", imiennych, niezabezpieczonych, nie posiadających formy dokumentu, o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda oraz o cenie emisyjnej 1.006,24 zł (słownie: jeden tysiąc sześć złotych dwadzieścia cztery grosze) każda (Obligacje).

Reklama

Celem emisji Obligacji jest objęcie wspólnie z krajowym inwestorem finansowym certyfikatów inwestycyjnych wyemitowanych przez IPOPEMA 34 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, utworzony i zarządzany przez IPOPEMA TFI S.A. z siedzibą w Warszawie (Certyfikaty, Fundusz), przy czym całkowita wartość złożonych przez MCI Management S.A. zapisów na Certyfikaty będzie odpowiadała wartości nominalnej wszystkich wyemitowanych Obligacji.

Wartość nominalna emisji obligacji wynosi 57.000.000,00 zł (pięćdziesiąt siedem milionów złotych). Obligacje zostaną wykupione nie później niż do 22 marca 2013 r., za kwotę równą:

a) równowartości ostatniej opublikowanej przez Fundusz przed datą wykupu, wartości aktywów netto na Certyfikat ustalonej zgodnie ze Statutem Funduszu na potrzeby wykupu Certyfikatów, pomniejszonej o wynagrodzenie Spółki, albo

b) w przypadku likwidacji Funduszu - równowartość kwoty należnej Spółce jako uczestnikowi Funduszu z tytułu umorzonych Certyfikatów, przypadającą na jeden Certyfikat, pomniejszonej o wynagrodzenie Spółki.

Obligacje nie są oprocentowane. Obligacje uprawniają wyłącznie do świadczenia pieniężnego polegającego na zapłacie należności za każdą Obligację, w wysokości, terminach i na warunkach wskazanych w warunkach emisji Obligacji.

Na ostatni dzień kwartału poprzedzającego złożenie propozycji nabycia obligacji, tj. 31 marca 2010 r. szacowana wartość zaciągniętych zobowiązań Spółki (na poziomie skonsolidowanym) wyniosła 58.103 tys. zł. Zdolność wywiązania się Spółki ze zobowiązań wynikających z Obligacji zapewnia nierozerwalne powiązanie ich z należnością z tytułu wykupu Certyfikatów.

Zarząd MCI Management S.A. informuje równocześnie, że w dniu 29 kwietnia 2010 r. nabył 57.000 (pięćdziesiąt siedem tysięcy) Certyfikatów Funduszu po cenie emisyjnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) za łączną kwotę 57.000.000,00 zł (pięćdziesiąt siedem milionów złotych). Nie istnieją powiązania pomiędzy Spółką, jej osobami zarządzającymi lub nadzorującymi, a Funduszem.

Nabyte Certyfikaty uznano za aktywa o znacznej wartości ze względu na to, że ich łączna cena emisyjna przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki.

Źródłem finansowania objętych Certyfikatów były środki pochodzące z emisji Obligacji.

Podsumowując powyższe informacje, Zarząd MCI Management S.A. informuje, że emisja Obligacji oraz objęcie Certyfikatów wynika z potrzeb krajowego inwestora finansowego nawiązującego współpracę z MCI Management SA. MCI Management podjęła się realizacji w zamian za wynagrodzenie, którego wysokość nie odbiega od warunków rynkowych stosowanych w przypadku tego typu umów. Ponadto Obligacje i Certyfikaty ze względu na wzajemne powiązanie ich wartości mają neutralny wpływ na bilans Spółki oraz nie generują ryzyka inwestycyjnego po stronie Spółki.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 i 11 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych
Roman Cisek - Członek Zarządu
Marek Wencki - Prokurent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »