Reklama

INFOSCAN (IST): Emisja obligacji oraz warrantów subskrypcyjnych

Raport bieżący nr 45/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Infoscan S.A. ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 44/2019 opublikowanego w dniu 23 października 2019 r. w sprawie zawarcia drugiego aneksu do umowy z dnia 11 czerwca 2019 r. umożliwiającej pozyskanie kapitału niezbędnego do realizacji założeń strategicznych Spółki ("Umowa”), informuje, iż w dniu 5 listopada 2019 r. podjął uchwałę w przedmiocie przydziału Obligacji Serii C1 oraz Warrantów Subskrypcyjnych Serii B1 ("Uchwała”).

Reklama

Na mocy Uchwały doszła do skutku emisja 15 obligacji imiennych serii C1 zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii H o wartości nominalnej 50.000 zł każda i łącznej wartości nominalnej 750.000 zł ("Obligacje”).

W dniu 5 listopada 2019 r. European High Growth Opportunities Securitization Fund z siedzibą w Luksemburgu ("Obligatariusz”) objął Obligacje i dokonał wpłaty całości ceny emisyjnej tytułem ich objęcia w łącznej kwocie 750.000 zł.

W wykonaniu zawartej przez Spółkę Umowy, wszystkie Obligacje zostały zaoferowane w trybie art. 33 pkt 2 Ustawy o obligacjach ("Ustawa o obligacjach”) oraz zostały przydzielone Obligatariuszowi.

Obligacje są emitowane na podstawie uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13 sierpnia 2019 r. w przedmiocie emisji obligacji serii C1 do C39 zamiennych na akcje serii H.

Emisja obligacji serii C1 jest pierwszą z transz emisji obligacji objętych Umową. Obligacje są nieoprocentowane. Obligacje emitowane są jako obligacje niezabezpieczone w rozumieniu przepisów Ustawy o obligacjach oraz zostaną zdematerializowane i zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., a ich zbywalność jest ograniczona.

Termin zapadalności Obligacji wynosi 12 miesięcy od dnia podjęcia Uchwały. Emitentowi nie przysługuje prawo do żądania wcześniejszego wykupu Obligacji. Obligatariusz jest uprawniony złożyć Spółce żądanie wcześniejszego wykupu Obligacji jedynie w przypadku naruszeń, o których mowa w warunkach emisji Obligacji.

Obligacje serii C1 będą zamienne na akcje zwykłe na okaziciela serii H. Cena zamiany Obligacji na jedną akcję wynosić będzie 90% wartości najniższej dziennej średniej ceny ważonej wolumenem akcji Spółki określonej na podstawie kursu akcji z 15 dni sesyjnych bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia przez obligatariusza oświadczenia o zamianie Obligacji na akcje.

Ponadto, w nawiązaniu do uchwał nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13 sierpnia 2019 r. w przedmiocie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B1, na podstawie Uchwały doszło również do przydziału na rzecz Obligatariusza 904.470 warrantów subskrypcyjnych imiennych serii B1 o numerach kolejnych od 1 do 904.470 z prawem objęcia akcji serii I Spółki z pierwszeństwem przed akcjonariuszami Spółki.

Każdy z warrantów subskrypcyjnych uprawnia do objęcia akcji Spółki po cenie emisyjnej wyliczonej zgodnie z Umową.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-05Piotr SobiśPrezes Zarządu
2019-11-05Maciej NowakWiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »