Reklama

PGNIG (PGN): Emisja obligacji PGNiG S.A. w ramach Umowy programu emisji obligacji z 10 czerwca 2010 roku - raport 5

Raport bieżący nr 5/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. ("PGNiG") informuje o emisji obligacji w ramach Umowy programu emisji obligacji krajowych z dnia 10 czerwca 2010 roku, zmienionej aneksem nr 1 z dnia 21 lipca 2011 roku oraz aneksem nr 2 z dnia 25 listopada 2011 roku (dalej "Program").

W dniu 9 stycznia 2012 roku PGNiG wyemitowała obligacje imienne serii D120209A (dalej "Obligacje") w ramach Programu.

Reklama

1. Określenie rodzaju Obligacji

Obligacje zostały wyemitowane jako jednomiesięczne, imienne, zdematerializowane i niezabezpieczone obligacje dyskontowe. Wszystkie wyemitowane Obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Obligacje zostały objęte przez banki ("Obligatariusze"): Bank Polska Kasa Opieki SA, ING Bank N.V., ING Bank Śląski SA, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA, Bank Handlowy w Warszawie SA, Societe Generale SA, BNP Paribas SA Oddział w Polsce, Nordea Bank Polska SA, Bank Zachodni WBK SA oraz BRE Bank SA.

PGNiG nie przewiduje wprowadzenia Obligacji do publicznego obrotu.

2. Cel emisji Obligacji

Środki z emisji obligacji będą przeznaczone na inwestycje wynikające ze strategii Grupy Kapitałowej PGNiG oraz wykup wcześniej wyemitowanych obligacji.

3. Wielkość emisji

Wielkość emisji Obligacji wyniosła 9.400 sztuk.

4. Wartość nominalna i cena emisyjna Obligacji

Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).

Jednostkowa cena emisyjna została ustalona na podstawie jednomiesięcznej stawki Wibor powiększonej o marżę.

5. Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania

Wykup Obligacji zostanie dokonany przez zapłatę kwoty pieniężnej równej wartości nominalnej Obligacji.

Datą wykupu Obligacji jest 9 lutego 2012 roku.

Obligacje są obligacjami dyskontowymi wobec czego nie będzie wypłacane oprocentowanie.

Warunki Emisji Obligacji przewidują wcześniejszy wykup Obligacji w przypadku wystąpienia zdarzeń stanowiących Podstawę Skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu (m.in. zmiana kontroli; są one typowe dla obligacji, zostały szczegółowo wymienione w Warunkach Emisji Obligacji i są znane Obligatariuszom) oraz w przypadku niewykonania jakiegokolwiek wymagalnego zobowiązania finansowego z tytułu obligacji wyemitowanych w ramach Programu.

6. Zabezpieczenie Obligacji

Obligacje są obligacjami niezabezpieczonymi.

7. Wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania zobowiązań PGNIG do czasu całkowitego wykupu Obligacji

Wartość zaciągniętych zobowiązań PGNiG z tytułu kredytów i obligacji na 30 września 2011 roku wynosiła 1.889.147.000,00 zł (słownie: jeden miliard osiemset osiemdziesiąt dziewięć milionów sto czterdzieści siedem tysięcy złotych).

Po dokonaniu powyższej emisji, łączna wartość nominalna obligacji, wyemitowanych w ramach tego Programu i będących w obrocie, wynosi na dzień 9 stycznia 2012 roku 5.700.000.000,00 zł (słownie: pięć miliardów siedemset milionów złotych). Perspektywy kształtowania zobowiązań PGNiG będą zależne od bieżących potrzeb finansowych.

8. Dane umożliwiające potencjalnym nabywcom obligacji orientację w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji obligacji, oraz zdolność emitenta do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z obligacji, jeżeli przedsięwzięcie jest określone

Nie dotyczy.

9. Zasady przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne

Nie dotyczy - z Obligacjami nie są związane świadczenia niepieniężne.

Patrz również: Raport bieżący nr 30/2010 z dnia 10 czerwca 2010 roku, Raport bieżący nr 106/2011 z dnia 21 lipca 2011 roku oraz Raport bieżący nr 161/2011 z dnia 25 listopada 2011 roku
Radosław Dudziński - Wiceprezes Zarządu
Sławomir Hinc - Wiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »