Reklama

PGNIG (PGN): Emisja obligacji PGNiG S.A. w ramach Umowy programu emisji obligacji z 10 czerwca 2010 roku - raport 94

Raport bieżący nr 94/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. ("PGNiG") informuje o emisji obligacji w ramach Umowy programu emisji obligacji krajowych z dnia 10 czerwca 2010 roku, zmienionej aneksem nr 1 z dnia 21 lipca 2011 roku oraz aneksem nr 2 z dnia 25 listopada 2011 roku (dalej "Program").

W dniu 11 czerwca 2012 roku PGNiG wyemitowała obligacje imienne serii D120711A (dalej "Obligacje") w ramach Programu.

Reklama

1. Określenie rodzaju Obligacji

Obligacje zostały wyemitowane jako jednomiesięczne, imienne, zdematerializowane i niezabezpieczone obligacje dyskontowe. Wszystkie wyemitowane Obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Obligacje zostały objęte przez banki ("Obligatariusze"): Bank Polska Kasa Opieki SA, ING Bank N.V., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA, Bank Handlowy w Warszawie SA, Societe Generale SA, BNP Paribas SA Oddział w Polsce, Nordea Bank Polska SA, Nordea Bank AB, Bank Zachodni WBK SA oraz BRE Bank SA.

PGNiG nie przewiduje wprowadzenia Obligacji do publicznego obrotu.

2. Cel emisji Obligacji

Obligacje zostały wyemitowane w celu zaspokojenia bieżących potrzeb finansowych PGNiG.

3. Wielkość emisji

Wielkość emisji Obligacji wyniosła 4400 sztuk.

4. Wartość nominalna i cena emisyjna Obligacji

Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).

Jednostkowa cena emisyjna została ustalona na podstawie jednomiesięcznej stawki Wibor powiększonej o marżę.

5. Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania

Wykup Obligacji zostanie dokonany przez zapłatę kwoty pieniężnej równej wartości nominalnej Obligacji.

Datą wykupu Obligacji jest 11 lipca 2012 roku.

Obligacje są obligacjami dyskontowymi wobec czego nie będzie wypłacane oprocentowanie.

Warunki Emisji Obligacji przewidują wcześniejszy wykup Obligacji w przypadku wystąpienia zdarzeń stanowiących Podstawę Skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu (m.in. zmiana kontroli; są one typowe dla obligacji, zostały szczegółowo wymienione w Warunkach Emisji Obligacji i są znane Obligatariuszom) oraz w przypadku niewykonania jakiegokolwiek wymagalnego zobowiązania finansowego z tytułu obligacji wyemitowanych w ramach Programu.

6. Zabezpieczenie Obligacji

Obligacje są obligacjami niezabezpieczonymi.

7. Wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania zobowiązań PGNIG do czasu całkowitego wykupu Obligacji

Wartość zaciągniętych zobowiązań PGNiG z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji

na 31 marca 2012 roku wynosiła 6.502.114.000,00 PLN (słownie: sześć miliardów pięćset dwa miliony sto czternaście tysięcy złotych).

Po dokonaniu powyższych emisji, łączna wartość nominalna Obligacji, wyemitowanych w ramach tego programu i będących w obrocie, wynosi na dzień 11 czerwca 2012 roku 4.200.000.000,00 zł (słownie: cztery miliardy dwieście milionów złotych). Perspektywy kształtowania zobowiązań PGNiG będą zależne od bieżących potrzeb finansowych.

8. Dane umożliwiające potencjalnym nabywcom obligacji orientację w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji obligacji, oraz zdolność emitenta do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z obligacji, jeżeli przedsięwzięcie jest określone

Nie dotyczy.

9. Zasady przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne

Nie dotyczy - z Obligacjami nie są związane świadczenia niepieniężne.

Patrz również: Raport bieżący nr 30/2010 z dnia 10 czerwca 2010 roku, Raport bieżący

nr 106/2011 z dnia 21 lipca 2011 roku oraz Raport bieżący nr 161/2011 z dnia 25 listopada 2011 roku
Sławomir Hinc - Wiceprezes Zarządu
Mirosław Szkałuba - Wiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »