BEDZIN (BDZ): Emisja obligacji serii „A” - raport 17

Raport bieżący nr 17/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Elektrociepłownia Będzin Spółka Akcyjna z siedzibą w Będzinie ("Spółka”) informuje, o dokonaniu w dniu 13.04.2015 r. całej zaplanowanej emisji tj. 3.000 sztuk obligacji na okaziciela, zdematerializowanych, uprawniających wyłącznie do świadczeń pieniężnych, niezabezpieczonych o okresie zapadalności 3 lata, o jednostkowej wartości nominalnej równej 10.000,00 zł ( słownie: dziesięć tysięcy zł) i łącznej wartości nominalnej wszystkich obligacji 30.000.000,00 zł ( słownie: trzydzieści milionów złotych). Cena emisyjna każdej obligacji serii "A” jest równa jej wartości nominalnej.

Reklama

Celem emisji obligacji jest pozyskanie środków na zakup 100% akcji Spółki Energetyczne Towarzystwo Finansowo-Leasingowe Energo-Utech S.A. z siedzibą w Poznaniu.

Obligacje zostały wyemitowane przez Dom Maklerski Banku BPS S.A. z siedzibą w Warszawie który prowadzi ich ewidencję. Emisja została przeprowadzona w trybie art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach. Oprocentowanie obligacji ustalone zostało na poziomie WIBOR 6 miesięczny powiększony o stałą marżę w wysokości 4,5% , a odsetki wypłacane będą w okresach półrocznych. Wykup obligacji zostanie dokonany według wartości nominalnej obligacji nie później niż do dnia 15.04.2018 r. Emitowane przez Spółkę obligacje nie są wprowadzone do notowań w alternatywnym systemie obrotu na Catayst prowadzonym zgodnie z ustawą o obrocie instrumentami finansowymi przez BondSpot SA. Lub GPW w Warszawie SA.

Wartość zaciągniętych zobowiązań na dzień 31.12.2014 r zgodnie z jednostkowym sprawozdaniem finansowym Emitenta za okres od 01.01.2014 r. – 31.12.2014 r. wyniosła 1.554.000,00 zł. Perspektywy kształtowania się zobowiązań do czasu całkowitego wykupu obligacji należy oceniać na podstawie informacji przekazywanych Emitenta jako spółkę publiczną, w trybie i na zasadach określonych przez ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Emitent nie przewiduje problemów w zakresie zdolności do wywiązania się z zobowiązań wynikających z emisji Obligacji. Emitent planuje spłacić Obligacje z nadwyżki finansowej wygenerowanej w latach 2015-2018. Będzie to możliwe głównie dzięki środkom wygenerowanym z działalności Emitenta oraz wzrostowi skali działalności Grupy na skutek konsekwentnej realizacji strategii Grupy.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 11) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-04-13 Tomasz Kamiński Prokurent

Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »