INDATA (IDT): Emisja obligacji serii A - raport 23

Raport bieżący nr 23/2017

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd INDATA S.A. ("Spółka”) informuje, że w dniu 28 czerwca 2017 r. została podjęta uchwałą w sprawie emisji obligacji serii A ("Obligacje”).

Środki pieniężne pozyskane w ramach emisji Obligacji zostaną przeznaczone na rozwój działalności Spółki, w tym w szczególności zasilenie kapitału obrotowego w związku z realizacją kontraktów zawartych z klientami.

Reklama

Wielkość emisji obejmuje od 3.000 (trzy tysiące) do 5.000 (pięć tysięcy) obligacji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1.000 zł (tysiąc złotych) każda. Łączna wartość nominalna wyniesie od 3.000.000 zł (trzy miliony złotych) do 5.000.000 zł (pięć milionów złotych). Cena emisyjna jest równa wartości nominalnej i wyniesie 1.000 zł za każdą Obligację.

Oprocentowanie obligacji wynosi 8%, kupon będzie wypłacany co 3 miesiące. Pierwszy okres odsetkowy rozpoczyna się w dniu 17 października 2017 r. Obligacje będą wykupione po ich wartości nominalne, w terminie 24 miesięcy od dnia ich przydziału, tj. 17 lipca 2019 r. Dodatkowo Spółka posiada prawo do przedterminowego wykupu wszystkich lub części obligacji na własne żądanie.

Zabezpieczenie Obligacji stanowić będzie zastaw rejestrowy na zbiorze wierzytelności Spółki z tytułu kontraktów zawartych z klientami, ustanowiony na rzecz administratora zastawu, do wysokości 150% wartości nominalnej niewykupionych Obligacji, jednak nie wyższej niż 7.500.000 zł (siedem i pół miliona złotych). Na dzień 31 marca 2017 r. wartość przedmiotu zastawu została ustalona przez biegłego rewidenta na poziomie 9.377.140 zł. Spółka zobowiązuje się do ustanowienia zastawu w terminie do dnia 31 sierpnia 2017 r., w przypadku niedotrzymania terminu Obligacje będą podlegać natychmiastowemu wykupowi na żądanie obligatariusza.

Obligacje zostaną zaoferowane w trybie oferty prywatnej. Emisja Obligacji zostanie przeprowadzona w terminie nie późniejszym niż do 17 lipca 2017 roku.

Obligacje będą emitowane jako papiery wartościowe nie mające formy dokumentu. Intencją Spółki jest rejestracja Obligacji w KDPW S.A. a następnie ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst.

Obligacje zostaną wyemitowane zgodnie z prawem polskim i wszelkie stosunki prawne z nich wynikające będą podlegać prawu polskiemu.

Jednocześnie Spółka informuje, że wartość zobowiązań i rezerw na zobowiązania na dzień 31 marca 2017 r. wyniosła 26.059.054,36 zł. W ocenie Zarządu INDATA S.A., do czasu całkowitego wykupu Obligacji, tj. do dnia 17 lipca 2019 r., wartość zobowiązań może wzrosnąć z uwagi na zakładany dynamiczny rozwój działalności, który będzie wymagał pozyskiwania finansowania, w tym również finansowania dłużnego.

Zdaniem Zarządu Spółki, nie istnieją obecnie zagrożenia dla zdolności Spółki do wywiązania się ze zobowiązań wynikających z Obligacji.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 11) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-06-28Grzegorz CzaplaPrezes Zarządu

Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »