FASING (FSG): Emisja obligacji serii A i zatwierdzenie warunków emisji obligacji Spółki serii A - raport 30

Raport bieżący nr 30/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa Fasing S.A. ( dalej: "Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego 21/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r. dotyczącego uruchomienia Programu Emisji Obligacji, informuje, że w dniu 11 czerwca 2019 roku została podjęta uchwała Zarządu Spółki w sprawie emisji obligacji serii A i zatwierdzenia warunków emisji obligacji. Na emisję obligacji serii A wyraziła zgodę Rada Nadzorcza uchwałą z dnia 11 czerwca 2019 r.

Reklama

Obligacje będą emitowane na podstawie przepisów prawa polskiego, tj. w szczególności przepisów Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach. Proponowanie nabycia Obligacji będzie dokonywane zgodnie z art. 33 pkt 2 Ustawy o Obligacjach, poprzez proponowanie nabycia Obligacji w inny sposób niż w ramach oferty publicznej, tj. indywidualnie oznaczonym adresatom w liczbie nie większej niż 149.

W ramach emisji Obligacji wyemitowanych zostanie do 40.000 (słownie: czterdzieści tysięcy) Obligacji. Wartość nominalna jednej Obligacji wynosić będzie 1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych). Cena emisyjna jednej Obligacji, będzie równa jej wartości nominalnej i wynosić będzie 1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych). Emisja obligacji nastąpi bez określania celu emisji.Dzień wykupu nastąpi w terminie 36 (słownie: trzydzieści sześć) miesięcy od dnia emisji Obligacji. Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej obliczonej zgodnie z warunkami emisji Obligacji.

Obligacje będą emitowane jako obligacje zabezpieczone: 1) hipoteką umowna ustanowioną przez Emitenta na nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Katowicach przy ul. Modelarskiej 11, objętej księgą wieczystą nr KA1K/00048838/3, do kwoty równej 19.800.000,00 PLN; 2) hipoteką umowną ustanowioną przez MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach na nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Katowicach przy ul. Kryształowej, objętej księgą wieczystą nr KA1K/00035794/8, do kwoty równej 6.900.000,00 PLN; 3)zastawem rejestrowym ustanowionym przez Emitenta na części zapasów tj. zapasach Emitenta obejmujących produkcję w toku, stanowiących całość gospodarczą w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 6 grudnia 1996 roku o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów do kwoty równej 18.300.000,00 PLN; 4)zastawem rejestrowym ustanowionym przez Emitenta na maszynach tj. maszynach oraz urządzeniach Emitenta, stanowiących całość gospodarczą w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 3 Ustawy o Zastawie, do kwoty równej 15.034.700,00 PLN; 5) wekslem własnym in blanco wystawionym przez Emitenta wraz z deklaracją wekslową zgodnie z którą (i) maksymalna kwota, na jaką może być wypełniony weksel nie może przekroczyć 60.000.000,00 PLN (ii) najpóźniejszą datą, w jakiej może nastąpić uzupełnienie weksla własnego jest data 30 czerwca 2029 roku; 6) oświadczeniem o poddaniu się egzekucji przez Emitenta w trybie art. 777 §1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego, do kwoty stanowiącej równowartość 150% wartości nominalnej wyemitowanych Obligacji; 7) przelewem praw z tytułu umów ubezpieczenia tj. przelew wierzytelności pieniężnych z tytułu jakiejkolwiek umowy ubezpieczenia dotyczącej ubezpieczenia Zapasów oraz Maszyn; oraz 8) kaucją w kwocie odpowiadającej środkom pieniężnym w kwocie równej różnicy pomiędzy wpływami netto z emisji Obligacji (tj. po pomniejszeniu wpływów z emisji Obligacji o kwoty należne organizatorowi emisji z tytułu wynagrodzenia z tytułu pełnienia tej funkcji) a kwotami, jakie zostały lub będą przeznaczone na spłatę finansowania kredytowego w rozumieniu warunków emisji Obligacji;

Obligacje nie będą posiadać formy dokumentu. Prawa z Obligacji powstaną z chwilą dokonania zapisu w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie i przysługiwać będą osobie wskazanej jako posiadacz rachunku papierów wartościowych, na którym zapisane są Obligacje lub osobie wskazanej podmiotowi prowadzącemu rachunek zbiorczy przez posiadacza tego rachunku jako osobie uprawnionej z Obligacji zapisanych na takim rachunku zbiorczym;

Emitent zamierza wprowadzić Obligacje do wybranego przez siebie ASO (tj. ASO BondSpot lub ASO GPW). Emitent dołoży należytych starań, aby Obligacje zostały wprowadzone do ASO w terminie 90 dni od dnia rejestracji Obligacji w depozycie prowadzonym przez KDPW.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-06-11Wiesław PiecuchWiceprezes Zarządu
2019-06-11Piotr StangrettProkurent

Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »