CCC (CCC): Emisja Obligacji serii A przez CCC Shoes & Bags sp. z o.o. - raport 62

Raport bieżący nr 62/2021

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd spółki CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach ("CCC”) w nawiązaniu do treści raportu bieżącego

RB nr 58/2021 z dnia 9 września 2021 roku informuje, że CCC Shoes & Bags sp. z o.o. z siedzibą

w Polkowicach ("CCC S&B”), spółka zależna CCC, w dniu 22 września 2021 r. przeprowadziła emisję 360 obligacji serii A o wartości nominalnej wynoszącej 1.000.000 złotych (milion złotych) każda i o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 360.000.000 złotych (trzysta sześćdziesiąt milionów złotych) ("Obligacje”). Obligacje zostały objęte w całości przez PFR Inwestycje Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ("Inwestor”), po cenie emisji równej wartości nominalnej objętych Obligacji. Inwestor zapłacił CCC S&B pierwszą ratę ceny emisyjnej w kwocie 170.000.000 złotych (sto siedemdziesiąt milionów złotych) przelewem na rachunek CCC S&B, natomiast druga rata ceny emisyjnej w kwocie 190.000.000 złotych (sto dziewięćdziesiąt milionów złotych) została przelana przez Inwestora na rachunek escrow i zostanie zwolniona na rzecz CCC S&B po spełnieniu warunków wskazanych w dokumentach emisji. Obligacje są oprocentowane wg zmiennej stopy procentowej, na którą składają się: (i) odsetki półroczne o stałej stopie procentowej, z zastrzeżeniem ich zwiększenia na zasadach określonych w dokumentach dotyczących emisji Obligacji; oraz (ii) odsetki odroczone, o stopie procentowej równej sumie stopy bazowej stanowiącej WIBOR 3m i marży. Niezależnie od powyższego, przy wykupie Obligacji przez CCC S&B, Investor będzie uprawniony do dodatkowej płatności uzależnionej od wzrostu wartości akcji w eObuwie.pl S.A. ("eObuwie”).

Reklama

Wierzytelności Inwestora z tytułu Obligacji i innych dokumentów związanych z emisją Obligacji są lub będą zabezpieczone (i) poręczeniem udzielonym przez CCC, (ii) zastawami zwykłymi i rejestrowymi na akcjach w eObuwie w łącznej liczbie 1.440.000 akcji, (iii) zastawami zwykłymi i zastawem rejestrowym na wierzytelnościach z tytułu umowy o prowadzenie dla CCC S&B rachunku bankowego dedykowanego wypłacaniu przez eObuwie części dywidend, przypadających na akcje zastawione na zabezpieczenie wierzytelności z Obligacji i innych dokumentów emisji (podlegających obowiązkowemu zaliczeniu na spłatę lub przedpłatę odsetek od Obligacji), (iv) podporządkowaniem wybranego zadłużenia finansowego CCC S&B wobec CCC.eu sp. z o.o. (w tym z tytułu niezabezpieczonej pożyczki udzielonej CCC S&B przez ten podmiot) oraz (v) oświadczeniami o poddaniu się egzekucji złożonymi przez CCC S&B (jako emitenta Obligacji) i CCC (jako poręczyciela).

Inwestor będzie miał prawo żądać wcześniejszego wykupu Obligacji w przypadkach określonych w warunkach emisji Obligacji. CCC S&B będzie miało prawo dokonać wcześniejszego wykupu Obligacji pod warunkiem uiszczenia odpowiedniej prowizji określonej w warunkach emisji. W braku wcześniejszego wykupu, wykup Obligacji nastąpi w dniu 22 września 2028 r.

Obligacje zostały wyemitowane w trybie art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach. Obligacje nie zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-09-22Mariusz GnychWiceprezes Zarządu
2021-09-22Hanna KamińskaProkurent

Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »