Reklama

SYGNITY (SGN): Emisja obligacji serii A1 Sygnity S.A.

Raport bieżący nr 15/2012
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu bieżącego 63/2011 z 29 sierpnia 2011 roku, Zarząd Sygnity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie S.A. ("Spółka", "Sygnity") informuje, że w dniu 23 marca 2012 r. Spółka wyemitowała 60.000 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy) obligacji serii A1 o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda o łącznej wartości nominalnej 60.000.000 zł (słownie: sześćdziesiąt milionów złotych) ("Obligacje").

Obligacje Serii A1 są obligacjami rocznymi.

Data emisji Obligacji: 23 marca 2012 r.

Data wykupu Obligacji: 23 marca 2013 r.

Numer serii Obligacji: A1

Cel emisji nie został określony.

Rodzaj obligacji:

Obligacje są obligacjami na okaziciela.

Obligacje zostały zaoferowane w trybie art. 9 pkt. 3) Ustawy z 29 czerwca 1995 roku o obligacjach.

Obligacje nie posiadają formy dokumentu.

Obligacje nie są zabezpieczone.

Zarząd Spółki dopuszcza możliwość ubiegania się o wprowadzenie Obligacji Serii A1 do obrotu w ramach alternatywnego systemu obrotu CATALYST organizowanego przez spółki BondSpot S.A. oraz Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Wielkość emisji:

60.000 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy) sztuk obligacji o łącznej wartości nominalnej 60.000.000 (słownie: sześćdziesiąt milionów) złotych.

Wartość nominalna obligacji i cena emisyjna:

Cena emisyjna Obligacji równa jest wartości nominalnej Obligacji i wynosi 1.000 zł (jeden tysiąc).

Warunki wykupu obligacji i warunki wypłaty oprocentowania obligacji:

Wykup Obligacji zostanie dokonany według wartości nominalnej Obligacji.

Obligacje są oprocentowane wg. zmiennej stopy procentowej w wysokości stawki WIBOR dla depozytów 6-miesięcznych wyrażonych w PLN powiększonej o marżę.

Wartość zaciągniętych zobowiązań emitenta na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia:

Wartość zobowiązań zaciągniętych na ostatni dzień kwartału poprzedzającego złożenie propozycji nabycia Obligacji tj. na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosi 199.995 tys. PLN, w tym zobowiązania handlowe i pozostałe 125.403 tys. PLN.

Zarząd Sygnity na chwilę sporządzenia niniejszego raportu nie przewiduje zaciągnięcia przez Spółkę znaczącego zobowiązania.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 11) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 ze zm.),
Ilona Weiss - Wiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Emitent | Sygnity SA | Serie A1

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »