Reklama

MIRACULUM (MIR): Emisja obligacji serii AH - raport 37

Raport bieżący nr 37/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Miraculum S.A. ("Spółka" lub "Emitent”) przekazuje informację o podjęciu dzisiaj, tj. 10 czerwca 2016 roku uchwały w sprawie emisji obligacji na okaziciela serii AH ("Obligacje"), w trybie oferty niepublicznej, o łącznej wartości do 5.000.000 (słownie: pięciu milionów) złotych.

1. Celem emisji jest przeprowadzenie transakcji odkupu praw składających się na markę "Gracja”.

Reklama

2. Emitowane obligacje są obligacjami na okaziciela, uprawniającymi do świadczeń pieniężnych. Obligacje zawierają również uprawnienie do ich zamiany na akcje Emitenta. Proponowanie nabycia obligacji nastąpi w drodze oferty niepublicznej. Obligacje będą miały formę dokumentu. Obligacje nie będą zabezpieczone.

3. Łączna wartość obligacji wynosi 5.000.000 zł. Próg dojścia emisji do skutku wynosi 4.500.000 zł. Pod warunkiem dojścia emisji do skutku jej wielkość będzie wynosić od 4.500 do 5.000 obligacji.

4. Cena emisyjna jest równa wartości nominalnej i wynosi 1.000 zł za jedną obligację.

5. Wykup Obligacji jest przewidziany na dzień przypadający po upływie 30 miesięcy po dniu przydziału obligacji.

6. Oprocentowanie Obligacji wynosi 10 % (dziesięć procent) w skali roku i jest liczone od dnia przydziału. Dla potrzeb obliczenia odsetek przyjmuje się, iż rok ma 365 dni. Odsetki wypłacane będą w okresach miesięcznych, z dołu i naliczane począwszy od dnia następującego po dniu przydziału Obligacji. Pierwszym dniem płatności Odsetek będzie dzień, w którym zakończy się miesiąc kalendarzowy następujący po miesiącu kalendarzowym, w którym nastąpił dzień przydziału. Ostatnim dniem płatności Odsetek będzie ostateczny dzień wykupu Obligacji.

7. Spółka informuje, że wartość jej zobowiązań na koniec I kwartału 2016 roku wynosiła 37.454 tys. zł.

9. Spółka nie zamieszcza perspektywy kształtowania się jej zobowiązań do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia, jako że przewidywana jest zamiana obligacji na akcje Spółki, niezwłocznie po przydziale obligacji.

10. Każdemu Obligatariuszowi przysługuje prawo do zamiany Obligacji na akcje na okaziciela Emitenta w warunkowym kapitale zakładowym. W wykonaniu prawa zamiany wydawane będą akcje zwykłe na okaziciela oznaczane jako seria R2. Obligacje będą zamieniane na Akcje po cenie emisyjnej (Cenie Zamiany). Cena Zamiany jest równa wartości nominalnej Akcji. Liczba Akcji przyznawanych w zamian za jedną Obligację (Parytet Wymiany) stanowić będzie zaokrąglony w dół do najbliższej liczby całkowitej iloraz wartości nominalnej jednej Obligacji oraz ceny zamiany określonej w ust. 4 niniejszego paragrafu, z zastrzeżeniem zdania kolejnego. W przypadku, gdy iloraz łącznej wartości nominalnej wszystkich Obligacji podlegających zamianie oraz wartości nominalnej Akcji będzie liczbą całkowitą, Parytet Wymiany stanowić będzie iloraz wartości nominalnej wszystkich Obligacji oraz Ceny Zamiany. Kwota odpowiadająca wartości świadczeń z Obligacji, która nie została zamieniona na Akcje, zostanie wypłacona Posiadaczowi Obligacji w terminie 7 dni od daty wydania Akcji.

11. Maksymalna wysokość podwyższenia kapitału zakładowego w przypadku zamiany wszystkich Obligacji na Akcje wyniesie 4.999.998 zł (słownie: cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych), co oznacza, że w zamian za wszystkie Obligacje może być wydanych maksymalnie 1.666.666 (słownie: jeden milion sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) Akcji.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-06-10Monika Nowakowska Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »