Reklama

VRG (VRG): Emisja obligacji serii B - raport 14

Raport bieżący nr 14/2011
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka) podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 16 grudnia 2011 roku Zarząd Spółki podjął uchwałę nr 2/12/2011 w sprawie emisji obligacji serii B.

1.Cel emisji obligacji jest oznaczony w rozumieniu Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach. Uchwałą Zarządu Spółki postanowiono, że środki uzyskane w wyniku emisji obligacji zostaną przeznaczone w całości na wykup Obligacji Vistula Group serii A wyemitowanych na podstawie "Warunków Emisji 500 Zdematerializowanych Obligacji Imiennych Serii A Spółki Pod Firmą Vistula Group Spółka Akcyjna" z dnia 11 sierpnia 2010 r. z późn. zm. wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu Vistula Group S.A. nr 1/08/2010 z dnia 11 sierpnia 2010 roku, uchwały Zarządu Vistula Group S.A. nr 2/08/2010 z dnia 16 sierpnia 2010 roku oraz uchwały Zarządu Vistula Group S.A. nr 5/08/2010 z dnia 19 sierpnia 2010 r.

2.Emitowane obligacje nie posiadają formy dokumentu (obligacje zdematerializowane), są to obligacje imienne, oprocentowane oraz niezabezpieczone.

3.Na podstawie uchwały Zarządu zostanie wyemitowanych do 500 obligacji serii B. Próg emisji wynosi 30.000.000 zł, czyli 300 obligacji.

4.Wartość nominalna jednej obligacji serii B wynosi 100.000 zł. Łączna wartość nominalna wszystkich wyemitowanych obligacji serii B wynosi 50.000.000 zł. Cena emisyjna jednej obligacji serii B jest równa wartości nominalnej jednej obligacji serii B i wynosi 100.000 zł. Łączna cena emisyjna wszystkich wyemitowanych obligacji serii B wynosi 50.000.000 zł.

5.Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania obligacji serii B:

Wykup obligacji nastąpi według ich wartości nominalnej (i) w dniu wykupu obligacji, tj. w dniu 27 grudnia 2012 roku lub (ii) 31 marca 2012 roku, 30 czerwca 2012 roku lub 30 września 2012 roku, w przypadku skorzystania przez Spółkę z prawa do wcześniejszego wykupu obligacji w całości lub w części.

Obligatariusze mogą zażądać wcześniejszego wykupu w części lub całości przysługujących im obligacji w dniu 30 czerwca 2012 roku w przypadku gdy Spółka w terminie do dnia 31 maja 2012 roku nie ustanowi zabezpieczenia fakultatywnego, o którym mowa w pkt. 9 poniżej. Świadczenia z tytułu wykupu obligacji zostaną wypłacone w terminie 3 dni roboczych od dnia wykupu.

Obligatariuszom przysługiwać będzie prawo do odsetek wynikających z oprocentowania obligacji za dany okres odsetkowy. Obligacje oprocentowane są według stopy procentowej równej stawce WIBOR 3M z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień rozpoczęcia każdego okresu odsetkowego powiększonej o marżę. Odsetki naliczane są w okresach kwartalnych od dnia przydziału obligacji, który nastąpi w dniu 28 grudnia 2011 roku do dnia wykupu obligacji, tj. do dnia 27 grudnia 2012 roku, przy czym pierwszy okres odsetkowy jest dłuższy i kończy się 31 marca 2012 roku.

6.Obligacje nie są zabezpieczone w rozumieniu Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach.

7.Wartość zobowiązań Spółki zaciągniętych na ostatni dzień kwartału poprzedzającego emisję obligacji, tj. na dzień 30 września 2011 roku wynosi 297.302.723,86 złotych. Spółka zakłada systematyczną redukcję zobowiązań z tytułu kredytów oraz pożyczek, w związku z czym, według szacunków wartość zobowiązań Spółki do czasu całkowitego wykupu Obligacji nie przekroczy kwoty 350.000.000 złotych (łącznie z bieżącymi obligacjami Vistula Group serii A, nie licząc zobowiązań z tytułu emisji obligacji serii B). Poziom zobowiązań, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie uwzględnia zobowiązań wynikających z możliwych przyszłych programów emisji obligacji.

8.Obligatariuszom nie będą przysługiwać żadne świadczenia niepieniężne.

9.Na zabezpieczenie Obligacji nie został ustanowiony żaden zastaw lub hipoteka. Spółka zobowiązała się do ustanowienia w terminie późniejszym, po dojściu do skutku emisji obligacji, zabezpieczenia fakultatywnego w postaci zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych o zmiennym składzie, tj. na zapasach handlowych z branży jubilerskiej znajdujących się w magazynach oraz sklepach prowadzonych pod marką W.KRUK o wartości stanowiącej równowartość łącznej wartości nominalnej obligacji nabytych przez Obligatariuszy.

Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim(Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.)
Erwin Bakalarz - Prokurent

Dowiedz się więcej na temat: vistula | serie | seria | Emitent | Vistula Group

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »