Reklama

OTLOG (OTS): Emisja obligacji serii C

Raport bieżący nr 20/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd OT Logistics (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 28 marca 2014 roku dokonał przydziału 5.000 trzyletnich, niezabezpieczonych, odsetkowych obligacji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1.000 EUR każda (Obligacje).

Reklama

Cena emisyjna Obligacji jest równa wartości nominalnej i wynosi 1.000 EUR. Wartość emisji Obligacji wynosi 5 mln EUR. Obligacje są obligacjami oprocentowanymi. Z tytułu posiadania Obligacji obligatariuszom przysługiwać będą wyłącznie świadczenia o charakterze pieniężnym. Kupon odsetkowy będzie wypłacany półrocznie w euro. Oprocentowanie Obligacji jest stałe i zostało ustalone na warunkach rynkowych.

Wykup Obligacji zostanie przeprowadzony w dniu 17 lutego 2017 roku poprzez wypłatę obligatariuszom kwoty w wysokości równej wartości nominalnej posiadanych przez nich Obligacji. Emitent ma prawo dokonać wcześniejszego wykupu całości lub części Obligacji na żądanie własne w terminach i na warunkach określonych w warunkach emisji Obligacji. Warunki emisji Obligacji przewidują również opcję przedterminowego wykupu Obligacji na żądanie obligatariusza w przypadku wystąpienia określonych w warunkach emisji Obligacji okoliczności, które zbliżone są do okoliczności wskazanych przy obligacjach serii B, o przydziale których Emitent informował w raporcie bieżących nr 11/2014 z dnia 21 lutego 2014 roku.

Cel emisji Obligacji nie został określony w warunkach emisji. Jednocześnie zgodnie z intencją Emitenta środki z emisji Obligacji zostaną wykorzystane jako finasowanie uzupełniające projektów inwestycyjnych opisanych na str. 17-19 Dokumentu Ofertowego Prospektu Emisyjnego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 6 czerwca 2013 r.

Spółka informuje, że na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia obligacji, tj. na dzień 31 grudnia 2013 r., Emitent posiadał zgodnie ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok 2013 następujące zobowiązania:

- zobowiązania krótkoterminowe w wysokości 85,1 mln zł,

- zobowiązania długoterminowe w wysokości 25,3 mln zł.

Na dzień publikacji niniejszego raportu Emitent nie przewiduje problemów w zakresie zdolności do wywiązywania się ze zobowiązań wynikających z Obligacji.

Emitent ocenia, iż w okresie do dnia wykupu Obligacji, jego ogólne zobowiązania będą utrzymywane na bezpiecznym poziomie adekwatnym do skali prowadzonej działalności, a wskaźniki zdolności do obsługi zadłużenia będą kształtować się na poziomach zapewniających zdolność do obsługi zobowiązań wynikających z emitowanych obligacji.

Obligacje zostały objęte w trybie oferty prywatnej przez inwestorów instytucjonalnych. Obligacje mogą być zbywane bez ograniczeń. Prawa z Obligacji powstają z chwilą zapisania ich po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych i przysługują osobie będącej posiadaczem tego rachunku. Obligacje zostaną zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. a Emitent może podjąć czynności mające na celu ich wprowadzenia do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu Catalyst.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-03-28Piotr PawłowskiPrezes Zarządu
2014-03-28Daniel StachiewiczWiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: seria | serie

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »