Reklama

PRAGMAFA (PRF): Emisja obligacji serii C przez PRAGMA FAKTORING S.A. - raport 5

Raport bieżący nr 5/2013
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Emitenta w dniu 11 stycznia 2013r. podjął uchwałę w sprawie emisji Obligacji serii C, ustalenia warunków ich emisji, ich dematerializacji i wprowadzenia ich do obrotu w alternatywnym systemie obrotu. Emitent publikuje parametry emisji.

1. Cel emisji Obligacji serii C.

Celem emisji jest wykup obligacji serii A oraz finansowanie bieżącej działalności operacyjnej.

2. Rodzaj emitowanych instrumentów dłużnych.

Emisja obejmuje nie więcej niż 10.000 zdematerializowanych zabezpieczonych Obligacji na okaziciela serii C emitowanych przez PRAGMA FAKTORING S.A. z siedzibą w Katowicach. Obligacje zostaną wykupione przez Emitenta w terminie 24 miesięcy od daty przydziału. Wykup Obligacji nastąpi poprzez zapłatę kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej Obligacji. Emitent zamierza ubiegać się o wprowadzenie wyemitowanych Obligacji serii C do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Po dacie przydziału Emitent niezwłocznie podejmie działania celem dematerializacji oraz zarejestrowania Obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. W przypadku, gdyby z jakichkolwiek powodów nie doszło do rejestracji Obligacji w KDPW lub wprowadzenia Obligacji do obrotu na rynku Catalyst, Obligacje zostaną zapisane w ewidencji prowadzonej zgodnie z art. 5a. ust. 2 Ustawy o Obligacjach przez Organizatora Emisji - Dom Maklerski BDM S.A. z/s w Bielsku-Białej.

3. Wielkość emisji.

Emitowanych jest nie więcej niż 10.000 Obligacji. Emisja Obligacji serii C dojdzie do skutku, jeśli prawidłowo objętych i opłaconych zostanie co najmniej 5.000 Obligacji serii C.

4. Wartość nominalna i cena emisyjna instrumentów dłużnych.

Wartość nominalna każdej Obligacji wynosi 1.000 zł. Cena emisyjna Obligacji jest równa jej wartości nominalnej i wynosi 1.000 zł.

5. Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania instrumentów dłużnych.

Obligacje serii C oprocentowane są w zmiennej wysokości ustalonej w oparciu o stopę procentową WIBOR 6M ustalaną dla każdego okresu odsetkowego, powiększoną o marżę. Okresy odsetkowe wynoszą 6 (sześć) miesięcy każdy. Pierwszy okres odsetkowy jest liczony od daty przydziału.

6. Wysokość i formy ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenia.

Rodzaj Zabezpieczenia:

Obligacje będą obligacjami zabezpieczonymi. Zabezpieczeniem Obligacji jest zastaw rejestrowy na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą oraz poręczeniem udzielonym przez spółkę PRAGMA INKASO S.A. z/s w Tarnowskich Górach.

Przedmiot zastawu:

Zbiór obejmujący wierzytelności przysługujących spółce PRAGMA FAKTORING S.A. spółka komandytowo akcyjna z siedzibą w Katowicach wobec osób trzecich o najwyższej sumie zabezpieczenia 13 mln zł.

7. Wycena przedmiotu zastawu.

Wycena została dokonana przez 4AUDYT Sp. z o.o. z/s w Poznaniu, wpisaną na listę prowadzona przez KIBR pod nr 3363. Wycena wymienia kwotę 14.481.155,29 zł. jako wartość godziwą portfela wierzytelności będącą przedmiotem wyceny na dzień 11 grudnia 2012r.

8. Dane umożliwiające potencjalnym nabywcom instrumentów dłużnych orientację w zdolność emitenta do wywiązywania się ze zobowiązań wynikających z instrumentów dłużnych.

Obligacje zostaną wykupione z środków wypracowanych w toku normalnej działalności Emitenta, w szczególności uzyskanych ze spieniężenia wierzytelności nabytych w ramach działalności faktoringowej.

9. Zasady przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne.

Nie dotyczy.

10. Informacje dotyczące emisji obligacji zamiennych na akcje.

Nie dotyczy.

11. Informacje dotyczące emisji obligacji z prawem pierwszeństwa.

Nie dotyczy.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 11) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Tomasz Boduszek - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »