Reklama

INFOSCAN (IST): Emisja obligacji serii C5 oraz warrantów subskrypcyjnych serii B3 - raport 36

Raport bieżący nr 36/2020

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Infoscan S.A. ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 44/2019 opublikowanego w dniu 23 października 2019 r. w sprawie zawarcia drugiego aneksu do umowy z dnia 11 czerwca 2019 r. umożliwiającej pozyskanie kapitału niezbędnego do realizacji założeń strategicznych Spółki ("Umowa") oraz raportu bieżącego ESPI nr 23/2020 w sprawie emisji obligacji serii C3 i C4 oraz warrantów subskrypcyjnych serii B3 opublikowanego w dniu 14 maja 2020 r., informuje, iż w dniu 27 lipca 2020 r. podjął uchwałę nr 1/VII/2020 w przedmiocie przydziału Obligacji Serii C5 oraz Warrantów Subskrypcyjnych Serii B3 ("Uchwała").

Reklama

Na mocy powyższej Uchwały doszła do skutku emisja 15 obligacji imiennych serii C5 zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii H o wartości nominalnej 50.000 zł każda i łącznej wartości nominalnej 750.000 zł ("Obligacje").

W dniu 27 lipca 2020 r. European High Growth Opportunities Securitization Fund z siedzibą w Luksemburgu ("Obligatariusz") objął Obligacje i w dniu 27 lipca 2020 r. dokonał wpłaty całości ceny emisyjnej tytułem ich objęcia w łącznej kwocie 750.000 zł.

W wykonaniu zawartej przez Spółkę Umowy, wszystkie Obligacje zostały zaoferowane w trybie art. 33 pkt 2 Ustawy o obligacjach ("Ustawa o obligacjach") oraz zostały przydzielone Obligatariuszowi.

Obligacje są emitowane na podstawie uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13 sierpnia 2019 r. w przedmiocie emisji obligacji serii C1 do C39 zamiennych na akcje serii H.

Emisja Obligacji jest kolejną z transz emisji obligacji objętych Umową. Obligacje są nieoprocentowane. Obligacje emitowane są jako obligacje niezabezpieczone w rozumieniu przepisów Ustawy o obligacjach oraz zostaną zdematerializowane i zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., a ich zbywalność jest ograniczona.

Termin zapadalności Obligacji wynosi 12 miesięcy od dnia podjęcia Uchwały. Emitentowi nie przysługuje prawo do żądania wcześniejszego wykupu Obligacji. Obligatariusz jest uprawniony złożyć Spółce żądanie wcześniejszego wykupu Obligacji jedynie w przypadku naruszeń, o których mowa w warunkach emisji Obligacji.

Obligacje będą zamienne na akcje zwykłe na okaziciela serii H. Cena zamiany Obligacji na jedną akcję wynosić będzie 90% wartości najniższej dziennej średniej ceny ważonej wolumenem akcji Spółki określonej na podstawie kursu akcji z 15 dni sesyjnych bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia przez obligatariusza oświadczenia o zamianie Obligacji na akcje.

Ponadto, w nawiązaniu do uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B3 oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do warrantów subskrypcyjnych serii B3, na podstawie Uchwały doszło również do przydziału na rzecz Obligatariusza 108.695 warrantów subskrypcyjnych imiennych serii B3 o numerach kolejnych od 352.773 do 461.467 z prawem objęcia akcji serii M Spółki z pierwszeństwem przed akcjonariuszami Spółki. Każdy z warrantów subskrypcyjnych uprawnia do objęcia akcji Spółki po cenie emisyjnej wyliczonej zgodnie z uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 stycznia 2020 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii M oraz pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii M.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-07-27Piotr SobiśPrezes Zarządu
2020-07-27Maciej NowakWiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »