Reklama

ARTERIA (ARR): Emisja obligacji serii D - raport 14

Raport bieżący nr 14/2013

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając na podstawie § 17 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim, Zarząd Arteria S.A. podaje informację na temat emisji obligacji serii D.

Działając w ramach Programu Emisji Obligacji, przyjętego Uchwałą nr 2/01/2010 Zarządu Spółki z dnia 13 stycznia 2010 roku w sprawie emisji obligacji na łączną kwotę 50.000.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych) Zarząd Arteria S.A. informuje o emisji przez Spółkę obligacji na okaziciela serii D w kwocie 4.975.000,00 zł (słownie: cztery miliony dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) na następujących warunkach:

Reklama

1)Liczba wyemitowanych Obligacji wyniosła 4.975 (słownie: cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt pięć) sztuk.

2)Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).

3)Obligacje są obligacjami o oprocentowaniu w wysokości WIBOR 3M + 5% rocznie.

4)Okres wykupu Obligacji wynosi 30 (słownie: trzydzieści) miesięcy z tym, że wcześniejszy wykup Obligacji jest możliwy po upływie co najmniej 6 miesięcy od dnia przydziału. Emitent ma prawo do przedterminowego wykupu Obligacji.

5)Środki pozyskane z emisji obligacji serii D zostaną przeznaczone na zarządzanie płynnością finansową Grupy Kapitałowej Arteria S.A. oraz refinansowanie bieżącego zadłużenia. Celem emisji jest zastąpienie długo o wyższym oprocentowaniu przez obligacje o niższych kosztach odsetkowych. Emitent wskazuje dwa cele refinansowania:

- spłata obligacji serii B w kwocie 2,4 mln zł z terminem wykupu przypadającym na 16 czerwca 2013 roku oprocentowanych wg WIBOR 3M+5,5% rocznie;

- spłata pożyczki udzielonej przez fundusz Investor Papierów Dłużnych FIZ, której saldo na koniec 1Q 2013 roku wyniosło 2,9 mln zł PLN przy oprocentowaniu 11,9%.

Realizacja powyższych celów emisji poprawia strukturę bilansu poprzez zmniejszenie poziomu zobowiązań krótkoterminowych, zwiększając długoterminowe oraz zmniejszając koszty finansowe obsługi zobowiązań.

6)Obligacje są zabezpieczone zastawem zwykłym na certyfikatach inwestycyjnych Arteria Operacje Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z najwyższa sumą zabezpieczenia wynoszącą 150% wartości emisji, który zostanie przekształcony w zastaw rejestrowy z chwilą dokonania wpisu w rejestrze zastawów. Według wyceny, wartość 100% przedmiotu zabezpieczenia wynosi 7.505.5111,84 zł.

7)Wartość zobowiązań razem Emitenta na poziomie skonsolidowanym zaciągniętych na ostatni dzień kwartału poprzedzającego emisję obligacji wynosił 58.960 tys. zł. W okresie do całkowitego wykupu obligacji zobowiązania Grupy Kapitałowej nie powinny wzrosnąć o więcej niż 10%.

8) Na koniec 2012 roku zobowiązania krótkoterminowe na poziomie skonsolidowanym stanowiły kwotę 50.321 tys. zł, a na koniec I kwartału 2013 roku odpowiednio 51.779 tys. zł.

9) Emitent od ponad 7 lat znajduje się w fazie dynamicznego rozwoju. Przychody wzrosły w tym okresie blisko 10-krotnie, systematycznie rośnie poziom marży operacyjnej i EBITDA. Zwiększenie skali działalności wymagało wzrostu poziomu zadłużenia, jednak rosło ono proporcjonalnie w stosunku do wzrostu wielkości aktywów oraz osiąganych wyników. Pokazuje to stosunek kapitałów własnych do aktywów, który podobnie jak stosunek długu netto do EBITDA, na koniec 2012 roku był na podobnym poziomie do roku poprzedniego.

Dalszy wzrost skali działalności nie będzie wymagał proporcjonalnego wzrostu wydatków inwestycyjnych, co przyczyni się do poprawy wskaźników płynności i zwiększy zdolność Emitenta do obsługi zobowiązań wynikających z obligacji.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-06-17Marcin Marzec Prezes Zarządu
2013-06-17Piotr Wojtowski Prokurent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »