Reklama

VOXEL (VOX): emisja obligacji serii D

Raport bieżący nr 55/2013

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 11 w związku z § 17 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 ze zm.),informuje, iż w dniu wczorajszym (tj. w dniu 2 lipca 2013 roku) Zarząd VOXEL S.A. podjął uchwałę nr 02/07/2013 w sprawie emisji obligacji serii D, która stanowi, iż w ramach Programu Emisji Obligacji przyjętego uchwałą Zarządu nr 02/05/2013 z dnia 27 maja 2013 roku (raport bieżący nr 38/2013 z dnia 28 maja 2013 roku), VOXEL S.A. wyemituje nie więcej niż 12.000 obligacji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1.000 zł każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 12.000.000,00 zł.

Reklama

Cena emisyjna jednej obligacji serii D jest równa 1.000 zł.

Celem emisji jest realizacja strategii rozwoju Grupy Kapitałowej VOXEL S.A. oraz zasilenie kapitału obrotowego.

Obligacje serii D zostaną wykupione przez VOXEL S.A. w terminie 36 miesięcy od dnia ich przydziału (dzień wykupu) tj. w dniu 31 lipca 2016 roku.

Obligacje serii D zostaną wyemitowane jako obligacje kuponowe i będą oprocentowane na następujących zasadach:

1)obligacje serii D będą oprocentowane według stopy zmiennej ustalonej w oparciu o współczynnik WIBOR 6M + marża 5 %,

2)okres odsetkowy wynosić będzie 6 miesięcy,

3)wysokość odsetek będzie obliczana na podstawie rzeczywistej liczby dni w okresie odsetkowym i przy założeniu 365 dni w roku.

Obligacje będą wyemitowane jako zabezpieczone w rozumieniu przepisów ustawy o obligacjach. Zabezpieczenie stanowić będzie zastaw rejestrowy na 2.000.000 akcji na okaziciela serii A spółki ALTERIS S.A. z siedzibą w Katowicach (adres: ul. PCK 6/3, 40-057 Katowice), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód

w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000391749 o numerach od A 0 000 001 do A 2 000 000 o łącznej wartości nominalnej 1.000.000 złotych. Przedmiot zastawu rejestrowego został wyceniony przez AVCS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na kwotę 34.369.000 zł, tj. 17,18 zł za 1 akcję. Wycena została dokonana według stanu na dzień 31 marca 2013 roku.

Obligacje serii D zostaną zaoferowane poprzez skierowanie propozycji nabycia do indywidualnych adresatów, w liczbie nie mniejszej niż 150 osób, zgodnie z art. 9 pkt 3) ustawy o obligacjach. Obligacje serii D w pierwszej kolejności zostaną przydzielone tym podmiotom, które przyjęły propozycję nabycia obligacji serii D, a którym przydzielono obligacje serii B wyemitowane przez VOXEL S.A. na podstawie uchwały Zarządu VOXEL S.A. z dnia 6 czerwca 2012 roku.

Wartość zobowiązań zaciągniętych przez Emitenta na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia, czyli na dzień 30 czerwca 2013 r. wynosi 86 mln zł, w tym wartość zobowiązań oprocentowanych to 52.000.000 złotych. Emitent nie spodziewa się w terminie do czasu całkowitego wykupu obligacji serii D (tj. do dnia 31 lipca 2016 roku) przekroczenia poziomu zobowiązań ogółem powyżej 135.000.000 złotych, z wyłączeniem zadłużenia związanego z emisją obligacji serii D, o wartości do 12.000.000 złotych.

Obligacje serii D zostaną wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-07-03Jacek Liszka Dariusz PietrasPrezes Zarządu Wiceprezes ZarząduJacek Liszka Dariusz Pietras

Dowiedz się więcej na temat: seria | serie

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »