Reklama

PRAGMAFA (PRF): Emisja obligacji serii D przez PRAGMA FAKTORING S.A. - raport 30

Raport bieżący nr 30/2013
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Emitenta informuje, że w ramach realizacji Programu Emisji Obligacji, w dniu 18 lutego 2013r. podjął uchwałę w sprawie emisji Obligacji serii D, ustalenia warunków ich emisji, ich dematerializacji i wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie obrotu.

Emitent publikuje parametry emisji Obligacji serii D.

1. Cel emisji Obligacji serii D.

Celem emisji jest częściowe sfinansowanie wykupu Obligacji serii A oraz finansowanie bieżącej działalności operacyjnej.

2. Rodzaj emitowanych instrumentów dłużnych.

Emisja obejmuje nie więcej niż 15.000 zdematerializowanych zabezpieczonych Obligacji na okaziciela serii D emitowanych przez PRAGMA FAKTORING S.A. z siedzibą w Katowicach. Emitent zamierza ubiegać się o wprowadzenie wyemitowanych Obligacji serii D do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Po dacie przydziału Emitent niezwłocznie podejmie działania celem dematerializacji oraz zarejestrowania Obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. W przypadku, gdyby z jakichkolwiek powodów nie doszło do rejestracji Obligacji w KDPW lub wprowadzenia Obligacji do obrotu na rynku Catalyst, Obligacje zostaną zapisane w ewidencji prowadzonej zgodnie z art. 5a. ust. 2 Ustawy o Obligacjach przez Organizatora Emisji - Dom Maklerski BDM S.A. z/s w Bielsku-Białej.

3. Wielkość emisji.

Emitowanych jest nie więcej niż 15.000 Obligacji. Emisja Obligacji serii D dojdzie do skutku, jeśli prawidłowo objętych i opłaconych zostanie co najmniej 5.000 Obligacji serii D.

4. Wartość nominalna i cena emisyjna instrumentów dłużnych.

Wartość nominalna każdej Obligacji wynosi 1.000 zł. Cena emisyjna Obligacji jest równa jej wartości nominalnej i wynosi 1.000 zł. Obie wartości zostały ustalone w wymienionej na wstępie uchwale Zarządu Emitenta.

5. Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania instrumentów dłużnych.

Obligacje zostaną wykupione przez Emitenta w terminie 24 miesięcy od daty przydziału, tj. w dniu 6 marca 2015r. Wykup Obligacji nastąpi poprzez zapłatę kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej Obligacji. Podstawą naliczenia i spełnienia świadczenia będzie liczba Obligacji na rachunku papierów wartościowych Obligatariusza z upływem dnia ustalenia prawa do otrzymania świadczenia z tytułu wykupu, przypadającego na 6 (sześć) dni roboczych przed Dniem Wykupu, czyli 26 lutego 2015r., chyba że regulacje KDPW będą wymagać innego terminu. Obligacje serii D oprocentowane są w zmiennej wysokości ustalonej w oparciu o stopę procentową WIBOR 6M ustalaną dla każdego okresu odsetkowego, powiększoną o marżę. Okresy odsetkowe wynoszą 6 (sześć) miesięcy każdy. Pierwszy okres odsetkowy jest liczony od daty przydziału, tj. od dnia 6 marca 2013r.

6. Wysokość i formy ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenia.

Rodzaj Zabezpieczenia:

Obligacje będą obligacjami zabezpieczonymi. Zabezpieczeniem Obligacji jest zastaw rejestrowy na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą oraz poręczeniem udzielonym przez spółkę PRAGMA INKASO S.A. z/s w Tarnowskich Górach. Przedmiot zastawu: Zbiór obejmujący wierzytelności przysługujących spółce PRAGMA FAKTORING S.A. z siedzibą w Katowicach wobec osób trzecich. Najwyższa suma zabezpieczenia zastawem rejestrowym oraz maksymalna wysokość udzielonego poręczenia wynoszą 19,5 mln zł.

7. Wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania się zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu instrumentów dłużnych proponowanych do nabycia.

Wartość zobowiązań zaciągniętych przez Emitenta na ostatni dzień kwartału poprzedzającego złożenie niniejszej Propozycji Nabycia, czyli na 31 grudnia 2012 r.: zobowiązania łączne dla danych jednostkowych to 52.741 tys. zł. Emitent nie spodziewa się w terminie do czasu całkowitego wykupu Obligacji przekroczenia poziomu zobowiązań powyżej 70 mln złotych.

8. Dane umożliwiające potencjalnym nabywcom instrumentów dłużnych orientację w zdolność Emitenta do wywiązywania się ze zobowiązań wynikających z instrumentów dłużnych.

Obligacje zostaną wykupione ze środków wypracowanych w toku normalnej działalności Emitenta, w szczególności uzyskanych ze spieniężenia wierzytelności nabytych w ramach działalności faktoringowej.

9. Zasady przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne.

Nie dotyczy.

10. Informacje dotyczące emisji obligacji zamiennych na akcje. Nie dotyczy.

11. Informacje dotyczące emisji obligacji z prawem pierwszeństwa. Nie dotyczy.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 11) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Tomasz Boduszek - Prezes Zarządu
Jerzy Sagan - Prokurent

Dowiedz się więcej na temat: Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »