Reklama

MDIENERGIA (MDI): Emisja obligacji serii F - raport 6

Raport bieżący nr 6/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd BBI Zeneris NFI S.A. ("Emitent") działając na podstawie art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach a także art. 11 Statutu, w dniu 24 lutego 2012 r. podjął uchwałę zarządu o emisji obligacji serii F.

Obligacje będą oferowane, w trybie wskazanym w art. 9 pkt. 3 ustawy o obligacjach z 29 czerwca 1995.

Zarząd zamierza wprowadzić obligacje serii F do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst.

Reklama

1) Cel emisji

Celem emisji Obligacji jest spłata zobowiązania z tytułu wyemitowanych przez Emitenta obligacji Serii C składająca się z części kapitałowej w kwocie 9.600.000,00 PLN (słownie: dziewięć milionów sześćset tysięcy) oraz z części odsetkowej w kwocie 1.016.256,00 PLN (słownie: jeden milion szesnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt sześć). W przypadku zrealizowania emisji Obligacji w kwocie większej niż 10.616.256,00 PLN, cel emisji w odniesieniu do kwoty wynikającej z nadwyżki zrealizowanej kwoty emisji ponad 10.616.256,00 PLN nie zostaje określony.

2) Rodzaj emitowanych obligacji

Obligacje roczne, zabezpieczone, na okaziciela o stałym oprocentowaniu.

3) Wielkość emisji

15.000 (słownie: piętnaście tysięcy) obligacji serii F.

Warunkiem dojścia emisji do skutku jest subskrybowanie co najmniej 1 (słownie: jednej) obligacji.

4) Wartość nominalna i cena emisyjna obligacji

Wartość nominalna jest równa cenie emisyjnej obligacji i wynosi 1.000 PLN (jeden tysiąc złotych) każda.

5) Warunki wykupu i oprocentowania

Wykup obligacji nastąpi w dniu 8 marca 2013 r.

Oprocentowanie obligacji jest stałe i wynosi 12,65% w skali roku, przy założeniu 365 dni w roku.

6) Wysokość i formy ewentualnego zabezpieczenia obligacji

Zastaw rejestrowy na 18 wierzytelnościach przysługujących Emitentowi od OZEN Plus Sp. z o.o. z tytułu pożyczek, w których łączna wartość kapitału pożyczek wynosi 30.029.804,10 PLN (słownie: trzydzieści milionów dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset cztery złote i dziesięć groszy).

7) Wartość zobowiązań Emitenta na dzień 30 grudnia 2011 r. wynosiła:

Wartość zaciągniętych zobowiązań Emitenta na dzień 30 grudnia 2011 r. roku, na poziomie jednostkowym wynosiła:

Zadłużenie z tyt. wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych 20 801

Zadłużenie z tyt. zaciągniętych kredytów (pożyczek) 2 425

Inne zobowiązania 276

Zadłużenie łącznie 23 502

przy czym podane wartości zobowiązań wynikają z wstępnego oszacowania i mogą ulec zmianie do czasu zatwierdzenia sprawozdań finansowych za rok 2011.

Perspektywy kształtowania zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia

Biorąc pod uwagę perspektywy kształtowania się zobowiązań do czasu całkowitego wykupu obligacji przewiduje się, że zobowiązania Emitenta na dzień wykupu w znacznej mierze determinowane będą scenariuszami rozwoju poszczególnych projektów realizowanych przez Fundusz.

Fundusz, za pośrednictwem spółek celowych, prowadzi obecnie działalność w następujących liniach biznesowych:

1. Energia z biomasy stałej (OZEN PLUS Sp. z o.o.)

2. Energia z biogazu (BIOGAZ ZENERIS Sp. z o.o., BIOGAZ ZENERIS Tech Sp. z o.o., Biogazownia Bielany Sp. z o.o.)

3. Termiczne przetwarzanie odpadów (ENERGO-EKO I S.A., Energia Trojanowo Sp. z o.o.)

4. Energia wodna (Elektrownie Wodne ZENERIS Sp. z o.o., Elektrownie Wodne ZENERIS Plus Sp. z o.o., Zespół Elektrowni Wodnych ZENERIS Sp. z o.o.)

5. Energia wiatrowa (VIATRON S.A.)

Fundusz szacuje, iż w zależności od możliwych scenariuszy rozwoju realizacji projektów zadłużenie Funduszu na poziomie skonsolidowanym może zawierać się w przedziale od około 116,6 mln PLN do 125,6 mln PLN. Należy jednak zwrócić uwagę na to, iż np. w wyniku sprzedaży akcji lub udziałów spółek z portfela lub podjęcia nowych, nie uwzględnionych w powyższym wykazie projektów, szacowane na dzień wykupu obligacji zadłużenie może być istotnie różne od wskazanego powyżej.

Fundusz stoi na stanowisku, iż bezpiecznym poziomem zadłużenia jest zadłużenie sięgające wielkości sumy kapitałów własnych i ich ekwiwalentów (stosunek ok. 1:1). Biorąc pod uwagę wielkość kapitałów własnych na 30.09.2011r., tj. 85,7 mln PLN (na poziomie skonsolidowanym: 70,6 mln PLN) oraz kwoty dotacji, będących ekwiwalentem kapitałów własnych, wynoszące 96 mln PLN (w tym 51,5 mln PLN dotacji wypłaconych oraz 44,5 mln PLN dotacji przyznanych), co daje łącznie wartość ok. 181,7 mln PLN (166,6 mln PLN na poziomie skonsolidowanym), szacujemy, że spodziewany maksymalny poziom zadłużenia na dzień wykupu obligacji jest bezpieczny.

8) Dane umożliwiające orientację w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji obligacji

Celem emisji Obligacji jest spłata zobowiązania z tytułu wyemitowanych przez Emitenta obligacji Serii C składająca się z części kapitałowej w kwocie 9.600.000,00 PLN (słownie: dziewięć milionów sześćset tysięcy) oraz z części odsetkowej w kwocie 1.016.256,00 PLN (słownie: jeden milion szesnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt sześć). W przypadku zrealizowania emisji Obligacji w kwocie większej niż 10.616.256,00 PLN, cel emisji w odniesieniu do kwoty wynikającej z nadwyżki zrealizowanej kwoty emisji ponad 10.616.256,00 PLN nie zostaje określony

9) Zasady przeliczania świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne

Emisja nie będzie przewidywać możliwości przeliczania świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Robert Bender - Prezes Zarządu
Marek Perczyński - Wiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »