Reklama

ALIOR (ALR): Emisja obligacji serii F

Raport bieżący nr 49/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Alior Bank S.A. ("Bank”, "Emitent”) informuje o dokonaniu w dniu 26 września 2014r. emisji 321.700 sztuk obligacji podporządkowanych, niezabezpieczonych, zdematerializowanych, kuponowych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1.000 PLN (tysiąc złotych) każda ("Obligacje”) o łącznej wartości nominalnej 321.700.000 PLN (trzysta dwadzieścia jeden milionów siedemset tysięcy złotych). Cena emisyjna każdej Obligacji serii F jest równa jej wartości nominalnej.

Reklama

Obligacje zostały wyemitowane w ramach Programu Emisji Obligacji własnych Alior Bank S.A. denominowanych w PLN, o którym Bank informował w raporcie bieżącym nr 16/2013 z dnia 19 marca 2013 roku. Emisja została przeprowadzona w trybie art. 9 ust. 3 Ustawy o obligacjach.

Oprocentowanie Obligacji ustalone zostało na poziomie WIBOR 6M plus stała marża w wysokości 3,14%, a odsetki wypłacane będą w okresach półrocznych.

Wykup Obligacji zostanie dokonany według wartości nominalnej obligacji w dniu 26 września 2024 r.

Intencją Banku jest wprowadzenie Obligacji do notowań w Alternatywnym Systemie Obrotu na Catalyst prowadzonym zgodnie z Ustawą o Obrocie Instrumentami Finansowymi przez BondSpot S.A. lub GPW w Warszawie S.A.

Wartość zaciągniętych zobowiązań na dzień 30 czerwca 2014 r. zgodnie ze skonsolidowanym sprawozdaniem Emitenta za okres od 1 stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2014 r. wyniosła 24.302.008 tys. PLN. Perspektywy kształtowania się zobowiązań do czasu ostatecznego wykupu Obligacji: suma zobowiązań Emitenta do Dnia Wykupu nie przekroczy kwoty 55.000.000 tys. PLN.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 11) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 roku, poz. 259 ze zmianami).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-09-26Piotr BystrzanowskiDyrektor DRI

Dowiedz się więcej na temat: seria | serie

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »