Reklama

FASTFIN (FFI): Emisja obligacji serii J - raport 5

Raport bieżący nr 5/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Fast Finance S.A. ("Emitent”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 20 marzec 2015 roku podjął uchwałę o przydziale 24 848 (dwadzieścia cztery tysiące osiemset czterdzieści osiem) sztuk obligacji serii J, zwykłych, kuponowych, zabezpieczonych, na okaziciela o wartości nominalnej 1.000 zł (tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 24.848.000 zł (dwadzieścia cztery miliony osiemset czterdzieści osiem tysięcy złotych). Obligacje serii J zostały zaoferowane w trybie określonym w art. 9 pkt 3 Ustawy o Obligacjach (emisja niepubliczna).

Reklama

Obligacje zostały wyemitowane z następującymi warunkami emisji:

- cel emisji: refinansowanie zobowiązań pieniężnych wynikających z emisji obligacji serii D oraz na prowadzenie działalności operacyjnej związanej z nabywaniem na własność lub za pośrednictwem Fast Finance NS FIZ portfeli wierzytelności pieniężnych, ich obsługą i zarządzaniem;

- wielkość emisji: 24.848.000 zł

- wartość nominalna i cena emisyjna jednej obligacji : 1.000 zł

- warunki wykupu: wykup obligacji nastąpi w dniu 31 grudnia 2016 roku.

- warunki oprocentowania: oprocentowanie zmienne, w wysokości WIBOR 6M + 7,50 p.p. w skali roku, półroczne okresy odsetkowe;

- zabezpieczenie: (i) zastaw rejestrowy do kwoty 75 mln zł (najwyższa suma zabezpieczenia), zastaw rejestrowy na zbiorze wszelkich obecnych i przyszłych wierzytelności pieniężnych wynikających z tytułu niespłaconych pożyczek i kredytów, nabytych przez Emitenta na mocy umów sprzedaży wierzytelności od EuroBank S.A., zastaw rejestrowy został wpisany dnia 04 marca 2015 r. w rejestrze zastawów prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu; (ii) poddanie się egzekucji przez Emitenta w trybie art. 777 kodeksu postepowania cywilnego do kwoty 45 mln zł;

- wartość zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego złożenie propozycji nabycia: 62,6 mln zł (zobowiązania finansowe z wyłączeniem rezerw);

- perspektywa kształtowania się zobowiązań do czasu całkowitego wykupu: 52 mln zł (łącznie ze zobowiązaniami z Obligacji z wyłączeniem rezerw);

- dane umożliwiające potencjalnym nabywcom obligacji orientację w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji obligacji: wszelkie istotne kwestie dotyczące sytuacji Emitenta będą przekazywane w trybie i na zasadach określonych przez ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

- zdolność emitenta do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z obligacji: Emitent posiada pełną zdolność do obsługi zobowiązań wynikających z wyemitowanych obligacji serii J,

- wycena przedmiotu zastawu została dokonana przez uprawnionego biegłego p. Bożenę Pustelnik nr uprawnień 3298 zgodnie z art. 10 ust 2 Ustawy o Obligacjach, przedmiot zabezpieczenia oszacowany został na kwotę 75.007.703,45 PLN na dzień 28 styczeń 2015r.

Obligacje wyemitowane w ramach niniejszej emisji nie są obligacjami zamiennymi na akcje, ani nie zostały wyemitowane z prawem pierwszeństwa.

Podstawa prawna

§ 5 ust. 1 pkt 11) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 roku, poz. 259 ze zmianami).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-03-20Jacek Longin DaroszewskiPrezes ZarząduJacek Longin Daroszewski
2015-03-20Jacek Zbigniew KrzemińskiWiceprezes ZarząduJacek Zbigniew Krzemiński

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: FAST

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »