Reklama

CASHFLOW (CFL): Emisja obligacji serii K - raport 55

Raport bieżący nr 55/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Cash Flow S. A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej informuje, że w dniu 15 października 2012 powziął Uchwała Nr 3/15/10/2012 w przedmiocie prywatnej emisji obligacji na okaziciela serii K. Emisja przedmiotowych obligacji nie ma charakteru emisji publicznej.

1. Cel emisji obligacji, jeżeli został określono.

Środki z emisji obligacji serii K nie zostały przeznaczone na ściśle określony cel, uchwała emisyjna nie zawiera żadnych postanowień w tym zakresie.

Reklama

2. Określenie rodzaju emitowanych obligacji.

Obligacje na okaziciela serii K są emitowane jako niezabezpieczone. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu i będą zdematerializowane. Ewidencji obligacji będzie prowadzona przez IDM S.A. lub rejestrację obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S. A. w związku wprowadzeniem Obligacji do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., przy czym decyzja o rejestracji i wprowadzeniu Obligacji do alternatywnego systemu obrotu leży wyłącznie w gestii Emitenta.

3. Wielkość emisji, wartość nominalna i cena emisji obligacji.

Przedmiotem emisji jest do 4.500 (cztery tysiące pięćset) zwykłych obligacji na okaziciela serii K o wartości nominalnej i cenie emisyjnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda. Warunkiem dojścia do skutku emisji Obligacji jest subskrybowanie co najmniej 300 (trzysta) obligacji.

4. Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania obligacji.

a. Oprocentowanie Obligacji będzie liczone w oparciu o stałą stopę procentową wynoszącą 12%. Oprocentowanie jest liczone od wartości nominalnej Obligacji, począwszy od daty przydziału. Dla potrzeb obliczeń przyjmuje się, iż rok ma 365 dni. Odsetki będą wypłacane w dniach: 29 stycznia 2013 roku, 29 kwietnia 2013 roku, 29 lipca 2013, 29 października 2013 roku, 29 stycznia 2014 roku, 29 kwietnia 2014 roku, 29 lipca 2014 roku oraz w dniu wykupu albo wcześniejszego wykupu. Jeżeli data płatności świadczeń pieniężnych z tytułu Obligacji będzie przypadała na dzień nie będący dniem roboczym, Obligatariusz otrzyma świadczenie pieniężne pierwszego dnia roboczego przypadającego po dniu płatności świadczeń pieniężnych, bez prawa żądania odsetek za opóźnienie ani innych należności z tytułu płatności w takim dniu. Dniem ustalenia prawa do odsetek jest 6 dzień roboczy przed dniem płatności odsetek oraz przed dniem wykupu, co oznacza, że kwota z tytułu odsetek od Obligacji zostanie wypłacona Obligatariuszom, którzy posiadali Obligacje w dniu ustalenia prawa do odsetek.

b. Dzień wykupu obligacji został ustalony na 29 października 2014 roku.

5. Wysokość i formy ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenia.

Obligacje serii K są emitowanie jako obligacje niezabezpieczone.

6.Wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia.

Na dzień 30 września 2012 roku poziom zobowiązań Emitenta kształtował się następująco: zobowiązania długoterminowe w wysokości 8 144 tys. zł, zobowiązania krótkoterminowe w wysokości 33 428 tys. zł.

Ze względu na profil działalności Cash Flow S. A. w okresie od 2012 roku do 2014 roku nie przewiduje zaciągania zobowiązań, za wyjątkiem zobowiązań wynikających z obligacji, zakupu wierzytelności lub innych działań kredytowych wspierających podstawową działalność w zakresie obrotu wierzytelnościami. Bieżąca działalność Spółki skupia się na pośrednictwie finansowym, a większość usług świadczonych przez Spółkę nie wymaga zaangażowania kapitałowego. Cash Flow S. A. angażuje kapitał własny w celu nabywania wierzytelności bądź świadczenia usług faktoringowych. Wszystkie transakcje dokonywane przy pomocy środków własnych są zabezpieczane rzeczowo lub przy pomocy innych środków w zależności od rodzaju transakcji.

7. Dane umożliwiające potencjalnym nabywcom obligacji orientację w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji obligacji, oraz zdolność emitenta do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z obligacji, jeżeli przedsięwzięcie jest określone.

Emitent nie sprecyzował przedsięwzięcia, na które zostaną spożytkowanie środki pieniężne z emisji obligacji serii K.

8. Zasady przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne.

Zaciągnięte w ramach obligacji zobowiązania mają charakter pieniężny.

9. Obligacje serii K nie są obligacjami zamiennymi za akcje czy też obligacjami z prawem pierwszeństwa.

Wartość obligacji serii K przekracza 10 % kapitałów własnych emitenta, które na dzień 9 października 2012 roku wynosiły 17.571 tysięcy złotych, zgodnie z raportem za III kwartał 2012 roku.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r., poz. 259 z późniejszymi zmianami).
Grzegorz Gniady - Prezes Zarządu

Wasze komentarze
No hate

Wyrażaj emocje pomagając!

Grupa Interia.pl przeciwstawia się niestosownym i nasyconym nienawiścią komentarzom. Nie zgadzamy się także na szerzenie dezinformacji.

Zachęcamy natomiast do dzielenia się dobrem i wspierania akcji „Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy” na rzecz najmłodszych dotkniętych tragedią wojny. Prosimy o przelewy z dopiskiem „Dzieciom Ukrainy” na konto: ().

Możliwe są również płatności online i przekazywanie wsparcia materialnego. Więcej informacji na stronie: Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »