IMPERIO (IMP): Emisja Obligacji serii K - raport 4

Raport bieżący nr 4/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki pod firmą Impera Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Emitent”) działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33 z dnia 28.02.2009 r., poz. 259) informuje, iż w dniu 23 stycznia 2014 r. dokonał emisji i przydziału obligacji serii K. Wartość emisji przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

Reklama

Obligacje zostały zaoferowane zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w trybie emisji niepublicznej.

1) Cel emisji: nie został określony.

2) Rodzaj emitowanych obligacji: zwykłe, imienne, roczne, odsetkowe, zabezpieczone.

3) Wielkość emisji: 5.525 sztuk Obligacji o łącznej wartości nominalnej 5.525.000,00 PLN

4) Wartość nominalna i cena emisyjna obligacji: Wartość nominalna obligacji wynosi 1 000,00 PLN i równa jest cenie emisyjnej.

5) Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania obligacji: Obligacje zostaną wykupione w dniu 23 stycznia 2015 roku. Emitent uprawniony jest do zażądania przedterminowego wykupu całości lub części obligacji w dowolnym wskazanym przez Emitenta terminie. Odsetki płatne są w terminie wykupu lub wcześniejszego wykupu.

6) Wysokość i formy ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenia: Zabezpieczenia obligacji udzieli Emitent w formie blokady aktywów, rozumianych, jako środki finansowe (gotówka, należności) oraz instrumenty finansowe, o których mowa w art. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, zdeponowane na rachunku papierów wartościowych i na rachunku pieniężnym Emitenta, do wysokości 200% (dwieście procent) łącznej wartości nominalnej wyemitowanych i niewykupionych obligacji. Administratorem blokady będzie Family Fund 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Emitent zawrze odpowiednie umowy i ustanowi wskazane zabezpieczenie w terminie 3 dni roboczych od dnia przydziału.

7) Wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu Obligacji proponowanych do nabycia: Wartość zobowiązań Emitenta na koniec IV kwartału 2013 roku, nie przekraczała 5,0 mln zł. Natomiast wartość zobowiązań do czasu całkowitego wykupu Obligacji, z uwzględnieniem zadłużenia wynikającego z emisji Obligacji nie powinna przekroczyć kwoty 8 mln zł.

8) Dane umożliwiające potencjalnym nabywcom obligacji orientację w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji obligacji, oraz zdolność Emitenta do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z obligacji, jeżeli przedsięwzięcie jest określone: Nie dotyczy.

9) Nie przewiduje się możliwości przeliczania świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne.

W związku z objęciem części spośród wyemitowanych obligacji serii K przez członka zarządu oraz prokurenta, Zarząd na podstawie art. 15 w związku z art. 17 KSH zwoła w odpowiednim terminie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obejmujące w porządku w szczególności podjęcie odpowiednich uchwał w zakresie wyrażenia zgody na objęcie obligacji przez wskazane wyżej osoby.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33 z dnia 28.02.2009 r., poz. 259)


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-01-24Cezary Gregorczuk Członek Zarządu
2014-01-24Adam Rogaliński Prokurent

Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »