Reklama

BUMECH (BMC): Emisja obligacji serii R - raport 13

Raport bieżący nr 13/2012
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

BUMECH S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu wczorajszym podjął uchwałę w sprawie niepublicznej emisji zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii R ("Obligacje"). Zgodnie z jej treścią przedmiotem emisji jest do 10.000 (dziesięć tysięcy) Obligacji na okaziciela serii R o wartości nominalnej i cenie emisyjnej wynoszącej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda. Obligacje będą oprocentowane według stałej stopy wynoszącej 11,0 % w skali roku, liczonej od wartości nominalnej, począwszy od dnia ich przydziału. Dla potrzeb obliczeń przyjmuje się, iż rok ma 365 dni. Odsetki będą wypłacane w dniach: 15 maja 2012 r., 16 sierpnia 2012 r., 15 listopada 2012 r. oraz w dniu wykupu przypadającym na dzień 15 lutego 2013 r. Dniem ustalenia prawa

do odsetek jest 6 dzień roboczy przed dniem płatności odsetek oraz przed dniem wykupu.

Zabezpieczeniem obligacji będzie:

1) ustanowienie hipoteki łącznej na nieruchomościach gruntowych położonych w Wyrach, objętych księgą wieczystą KW nr KA1M/00070459/7 - działki nr 80 i 81 o łącznej powierzchni 10.321 m2, oraz objętych księgą wieczystą KW nr KA1M/00071378/2 - działka nr 351/78 o powierzchni 11.198 m2.. Ww. księgi wieczyste prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Mikołowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych.

2) ustanowienie zastawu rejestrowego na Kombajnie AM-50-BUMECH/Z1 o numerze seryjnym 001/2009,

3) ustanowienie zastawu rejestrowego na Kompletnym zrobotyzowanym stanowisku przeznaczonym

do pozycjonowania imaków przygotowanych do wykonania połączeń spawanych o numerze fabrycznym

ECP - BU - ZSPI - 001.

Obligacje nie są Obligacjami zamiennymi na akcje. Emisja Obligacji nie przewiduje możliwości przeliczania świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne. Zarząd nie określił celu ani przedsięwzięcia, na które miałaby być przeznaczona emisja Obligacji.

Wartość zaciągniętych zobowiązań przez Spółkę według aktualnego stanu w księgach rachunkowych na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia tj. 31 grudnia 2011 roku, wyniosła 91,9 mln zł. Zarząd Emitenta szacuje, że do czasu wykupu obligacji poziom zobowiązań nie przekroczy kwoty 125 mln zł,

przy czym wartość ta nie uwzględnia zobowiązań wynikających z emisji Obligacji.

Przyczyną podania informacji do wiadomości jest szacowana wartość emisji Obligacji przekraczająca 10% kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Zygmunt Kosmała - Prezes Zarządu
Sylwia Parysiewicz - Prokurent

Dowiedz się więcej na temat: R. | seria | serie

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »