Reklama

VINDEXUS (VIN): Emisja obligacji serii W1 - raport 11

Raport bieżący nr 11/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 9 listopada 2015 r. podjął uchwałę o emisji obligacji na okaziciela serii W1 na następujących warunkach:

1) Cel emisji:

Środki pozyskane przez Emitenta z emisji zostaną przeznaczone na przedterminowy wykup obligacji serii H1 wyemitowanych przez Emitenta, a w pozostałej części na inwestycje i bieżącą działalność Emitenta.

Reklama

2) Rodzaj emitowanych obligacji:

Obligacje są emitowane jako obligacje na okaziciela.

3) Wielkość emisji:

Przedmiotem emisji jest 18 000 (osiemnaście tysięcy) obligacji na okaziciela serii W1 o wartości nominalnej i cenie emisyjnej 1.000 (tysiąc) złotych każda. Maksymalna wartość emisji obligacji wynosi 18.000.000,00 (osiemnaście milionów) złotych, co stanowi więcej niż 10% kapitałów własnych emitenta.

4) Wartość nominalna i cenę emisyjna obligacji:

Wartość nominalna i cena emisyjna obligacji wynosi 1.000 zł (tysiąc) każda.

5) Warunki wykupu:

Wykup obligacji nastąpi w dniu 6 maja 2020 roku lub w dniu wcześniejszego wykupu ustalonym zgodnie z warunkami emisji obligacji.

6) Warunki wypłaty oprocentowania obligacji:

Oprocentowanie obligacji jest stałe i wynosi 7% w skali rocznej. Odsetki będą wypłacane kwartalnie - ostatniego dnia okresu odsetkowego tj. w dniach: 08.02.2016 r., 06.05.2016 r., 08.08.2016 r., 07.11.2016 r., 06.02.2017 r., 08.05.2017 r., 07.08.2017 r., 06.11.2017 r., 06.02.2018 r., 07.05.2018 r., 06.08.2018 r., 06.11.2018 r., 06.02.2019 r., 06.05.2019 r., 06.08.2019 r., 06.11.2019 r., 06.02.2020 r., 06.05.2020 r.

7) Wysokość i formy ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenia:

Emitent zobowiązuje się, iż zabezpieczeniem roszczeń pieniężnych obligatariuszy z Obligacji

stanowić będzie zastaw rejestrowy ustanowiony na nie więcej niż 21 (dwudziestu jeden) Certyfikatach GPM Vindexus NSFIZ.

8) Wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia:

Wartość zaciągniętych zobowiązań ustalona na ostatni dzień kwartału poprzedzający o nie więcej niż 4 miesiące udostępnienie Propozycji Nabycia, tj. na dzień 30 września 2015 r. wynosi: 35 813 186,31 PLN, w tym zobowiązań przeterminowanych 0,00 PLN. Emitent ocenia, że do czasu całkowitego wykupu Obligacji, wartość jego zobowiązań nie przekroczy 120% skonsolidowanych kapitałów własnych Emitenta.

9) Dane umożliwiające potencjalnym nabywcom obligacji orientację w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji obligacji, oraz zdolność emitenta do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z obligacji, jeżeli przedsięwzięcie jest określone;

Nie dotyczy.

10) Zasady przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne:

Nie dotyczy.

11) W przypadku ustanowienia jakiejkolwiek formy zastawu lub hipoteki jako zabezpieczenia wierzytelności wynikających z obligacji - wycenę przedmiotu zastawu lub hipoteki dokonaną przez uprawnionego biegłego:

Wycena 21 certyfikatów inwestycyjnych funduszu GPM Vindexus NS FIZ: 27 835 263,12 zł.

12) Emisja obligacji zamiennych na akcje:

Nie dotyczy.

13) Emisja obligacji z prawem pierwszeństwa:

Nie dotyczy

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-11-10Jerzy KuleszaPrezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: serie

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »