Reklama

BBIDEV (BBD): Emisja obligacji trzyletnich

Raport bieżący nr 9/2012
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd BBI Development NFI SA ("Fundusz", "Emitent") informuje, że w dniu 23 lutego 2012 roku, w ramach postanowień Aneksów do Umowy Agencyjnej z 9 listopada 2006 r. zawartej z Raiffeisen Bank Polska S.A , dokonał z istniejącego Programu Emisji Obligacji ("Program"), emisji obligacji ("Obligacje") o łącznej wartości nominalnej 13.550.000 PLN (trzynaście milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Obligacje zostały zaoferowane inwestorom zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w trybie emisji niepublicznej wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1) Cele emisji: finansowanie bieżącej działalności Spółki, w tym refinansowanie zapadających obligacji oraz realizacja projektów deweloperskich opisanych w Memorandum Informacyjnym BBI Development NFI S.A.

2) Rodzaj emitowanych obligacji: Obligacje kuponowe, w formie zdematerializowanej, na okaziciela.

3) Wielkość emisji: 1.355 sztuk obligacji o łącznej wartości nominalnej 13.550.000 PLN

4) Wartość nominalna i cena emisyjna obligacji lub sposób jej ustalenia: Wartość nominalna obligacji wynosi 10.000 PLN i równa jest cenie emisyjnej.

5) Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania obligacji:

Obligacje zostaną wykupione w dniu 23 lutego 2015 roku.

Oprocentowanie obligacji będzie ustalone wg stawki WIBOR 6M powiększonej o marżę dla inwestora, osobno dla każdego półrocznego okresu odsetkowego. Pierwszy termin wypłaty oprocentowania ustalony został na 23 sierpnia 2012 roku.

6) Wysokość i formy ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenia: Emitowane obligacje nie są zabezpieczone.

7) Wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia: Wartość zaciągniętych przez BBI Development NFI SA zobowiązań na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosi 60.302.000 PLN.

Prognozowana wartość zobowiązań do czasu ostatecznego wykupu obligacji będzie następująca w poszczególnych latach (w tys. złotych):

Na koniec lutego danego roku Przewidywana wartość zobowiązań Emitenta

2012 85.500

2013 95.500

2014 79.000

2015 39.000

8) Przedsięwzięcia finansowane z emisji obligacji:

Środki z emisji obligacji posłużyć mają finansowaniu projektów inwestycyjnych prowadzonych przez spółki celowe - w tym projektu Koneser, Kino Wars, Nowy Sezam, Małe Błonia oraz nowego projektu deweloperskiego realizowanego u zbiegu ul. Emilii Plater i ul. Nowogrodzkiej w Warszawie.

Ponadto środki z emisji będą wykorzystane na pokrycie kosztów nowych projektów deweloperskich oraz bieżącej działalności Emitenta.

Zdaniem Zarządu Funduszu nie istnieją obecnie zagrożenia dla zdolności Emitenta do wywiązania się z zobowiązań, wynikających z obligacji.

9) Obligacje nie uprawniają obligatariuszy do otrzymywania świadczeń niepieniężnych.

Warunki Emisji wyemitowanych obligacji przewidują ich wprowadzenie do notowań na ASO Catalyst.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 11) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Michał Skotnicki - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Emitent | BBI Development NFI SA

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »