Reklama

BEST (BST): Emisja obligacji w ramach oferty prywatnej

Raport bieżący nr 65/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd BEST S.A. z siedzibą w Gdyni (Emitent, Spółka) informuje, że dzisiaj podjął uchwałę nr 52/2016 w sprawie emisji obligacji serii Q1 (Obligacje) przez BEST S.A. Emisja Obligacji będzie przeprowadzona w ramach oferty prywatnej w trybie, o którym mowa w art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Ustawa), poprzez złożenie propozycji nabycia Obligacji nie więcej niż 149 indywidualnie oznaczonym inwestorom. Ustalone zostały następujące parametry emisji Obligacji:

Reklama

• zostanie wyemitowanych nie więcej niż 300.000 (trzysta tysięcy) sztuk Obligacji o wartości nominalnej 100 (sto) złotych każda o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 30.000.000 (trzydzieści milionów) złotych;

• Obligacje nie będą zabezpieczone;

• Obligacje będą oferowane po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej Obligacji;

• Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stawki WIBOR 3M oraz marży w wysokości 3,40% w skali roku;

• odsetki będą płatne w kwartalnych okresach odsetkowych z zastrzeżeniem, iż odsetki z pierwszego okresu odsetkowego rozpoczynającego się w czerwcu 2016 r. zostaną wypłacone w październiku 2016 r.;

• Obligacje zostaną wykupione w terminie 55 (pięćdziesięciu pięciu) miesięcy od dnia emisji po ich wartości nominalnej;

• Obligacje upoważniają wyłącznie do świadczeń pieniężnych;

•Obligacje będą obligacjami zwykłymi, zdematerializowanymi na okaziciela.

Emitent nie określił celu emisji, w rozumieniu przepisów Ustawy. Wpływy netto z emisji Obligacji mogą zostać przeznaczone na: (i) finansowanie i refinansowanie wydatków związanych z nabywaniem przez Grupę Kapitałową Emitenta portfeli wierzytelności; lub (ii) finansowanie i refinansowanie wydatków poniesionych w związku z nabyciem udziałów, certyfikatów inwestycyjnych lub akcji w innych podmiotach z branży windykacyjnej lub nabyciem przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa od takich podmiotów; lub (iii) refinansowanie istniejącego zadłużenia Grupy Kapitałowej Emitenta.

Wartość zobowiązań zaciągniętych przez Emitenta na dzień 31 marca 2016 roku wynosi 478.049 tys. zł, w tym zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek, obligacji i leasingu 244.786 tys. zł, zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji i leasingu 224.842 tys. zł, w tym wartość zobowiązań przeterminowanych 0 zł. Wartość skonsolidowanych zobowiązań zaciągniętych przez Grupę Kapitałową Emitenta na dzień 31 marca 2016 roku wynosi 393.094 tys. zł, w tym zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek, obligacji i leasingu 263.124 tys. zł, zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji i leasingu 118.894 tys. zł, w tym wartość zobowiązań przeterminowanych 0 zł.

Do czasu całkowitego wykupu Obligacji, Emitent planuje kolejne inwestycje w pakiety wierzytelności, które mogą być w części lub całości sfinansowane poprzez emisję obligacji lub zaciągnięcie kredytów bankowych. W tym okresie Emitent będzie na bieżąco spłacał zobowiązania wynikające z dotychczasowych emisji obligacji.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-06-15Krzysztof BorusowskiPrezes Zarządu
2016-06-15Marek KucnerWiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »