Reklama

BEST (BST): Emisja obligacji w ramach oferty publicznej - raport 2

Raport bieżący nr 2/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd BEST S.A. z siedzibą w Gdyni (Emitent, Spółka) informuje, że dzisiaj podjął uchwałę nr 2/2017 w sprawie emisji obligacji serii R2 (Obligacje) przez BEST S.A. oraz ustalenia ostatecznych warunków emisji Obligacji. Emisja Obligacji będzie przeprowadzona w ramach oferty publicznej o następujących parametrach:

• Zostanie wyemitowanych nie więcej niż 300.000 (trzysta tysięcy) sztuk Obligacji o wartości nominalnej 100 (sto) złotych każda o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 30.000.000 (trzydzieści milionów) złotych;

Reklama

• Obligacje nie będą zabezpieczone;

• Obligacje będą oferowane po cenie emisyjnej, której wysokość zależy od dnia, w którym inwestor złoży zapis na Obligacje, i która dla poszczególnych dni przyjmowania zapisów została podana w ostatecznych warunkach emisji Obligacji;

• Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stawki WIBOR 3M oraz marży w wysokości 3,30% w skali roku;

• Odsetki będą płatne w kwartalnych okresach odsetkowych;

• Obligacje zostaną wykupione w dniu 10 sierpnia 2021 r.;

• Obligacje upoważniają wyłącznie do świadczeń pieniężnych;

• Obligacje będą obligacjami zwykłymi, zdematerializowanymi na okaziciela.

Emitent nie określił celu emisji, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Ustawa). Wpływy netto z emisji Obligacji zostaną przeznaczone na finansowanie wydatków związanych z prowadzeniem działalności operacyjnej oraz inwestycyjnej podmiotów z Grupy, refinansowanie ich zadłużenia lub akwizycje. Planowane efekty tych przedsięwzięć będą porównywalne z efektami podobnych przedsięwzięć realizowanych dotychczas przez Spółkę.

Wartość zaciągniętych przez Emitenta zobowiązań na dzień 30 września 2016 r. wyniosła 384.117 tys. złotych, z tego zobowiązania finansowe 375.490 tys. złotych. Emitent nie posiada zobowiązań przeterminowanych. Do czasu całkowitego wykupu Obligacji, Emitent planuje kolejne inwestycje w pakiety wierzytelności, które mogą być w części lub całości sfinansowane poprzez emisję obligacji lub zaciągnięcie kredytów bankowych. W tym okresie Emitent będzie na bieżąco spłacał zobowiązania wynikające z dotychczasowych emisji obligacji.

Emisja Obligacji następuje na podstawie Ustawy, uchwał Zarządu Spółki nr 59/2016 z dnia 4 lipca 2016 r. w przedmiocie ustanowienia przez Spółkę publicznego programu emisji obligacji o wartości nominalnej do 200.000.000 PLN (Program) i nr 98/2016 z dnia 14 września 2016 r. w przedmiocie zatwierdzenia warunków emisji obligacji oraz wzoru formularza ostatecznych warunków emisji obligacji, nr 2/2017 z dnia 11 stycznia 2017 r. w przedmiocie emisji obligacji serii R2 oraz ustalenia ostatecznych warunków emisji obligacji serii R2 a także w oparciu o zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego: w dniu 3 października 2016 r. prospekt emisyjny podstawowy oraz w dniu 11 stycznia 2017 r. aneks do prospektu emisyjnego podstawowego, które razem stanowią prospekt emisyjny podstawowy (Prospekt) sporządzony przez Spółkę w związku z Programem. Prospekt został udostępniony na stronie internetowej Emitenta - www.best.com.pl oraz dodatkowo, w celach informacyjnych, na stronie internetowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego z siedzibą w Warszawie (www.dm.pkobp.pl).

Ostateczne warunki emisji Obligacji, które stanowią szczegółowe warunki oferty Obligacji w rozumieniu art. 24 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Emitenta - www.best.com.pl oraz dodatkowo, w celach informacyjnych, na stronie internetowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego z siedzibą w Warszawie (www.dm.pkobp.pl).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-01-11Krzysztof BorusowskiPrezes Zarządu
2017-01-11Marek KucnerWiceprezes Zarządu

Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »