Reklama

GETIN (GTN): EMISJA OBLIGACJI Z PRAWEM PIERWSZEŃSTWA - raport 65

Raport bieżący nr 65/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Getin Holding S.A. (dalej "Emitent",") informuje, że w wykonaniu Uchwał nr 24 i 25 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia z dnia 28 marca 2011 r. w przedmiocie wdrożenia Programu Opcji Menedżerskich w Spółce Getin Holding lata 2011- 2014 w drodze emisji Obligacji z prawem pierwszeństwa serii R, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii P, a także w sprawie pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru Obligacji z prawem pierwszeństwa serii R i prawa poboru Akcji Serii P, dokonał dzisiaj emisji 5.000.000 imiennych, zdematerializowanych, nieoprocentowanych Obligacji serii R. Cena emisyjna obligacji równa jest cenie nominalnej i wynosi 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda. Łączna wartość transakcji wynosi 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). Celem emisji Obligacji jest wdrożenie przez Emitenta Programu Opcji Menedżerskich w Spółce Getin Holding S.A. lata 2011- 2014, w ramach którego członkowie wyższej kadry nadzorującej i zarządzającej Emitenta oraz kluczowej kadry kierowniczej Emitenta oraz kadry zarządzającej i kluczowej kadry kierowniczej spółek powiązanych z Emitentem uprawnieni będą do nabycia Obligacji na zasadach ustalonych w Umowach Opcyjnych zawartych między nimi a Emitentem, a następnie do wykonania wynikającego z Obligacji prawa pierwszeństwa do objęcia Akcji Serii P wyemitowanych przez Emitenta.

Reklama

Obligacje nie są zabezpieczone. Wykup Obligacji nastąpi w drodze zapłaty kwoty pieniężnej odpowiadającej wartości nominalnej. Termin wykupu obligacji został ustalony na dzień 30 października 2014 r.

Z każdej Obligacji wynikać będzie prawo do subskrybowania, z pierwszeństwem przed akcjonariuszami Spółki, 1 (słownie: jednej) Akcji Serii P o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda. Cena emisyjna 1 Akcji Serii P jest równa jej wartości nominalnej i wynosi 1,00 (słownie: jeden) złoty za akcję.

Terminy przyjmowania zapisów na Akcje Serii P określi każdorazowo Zarząd Emitenta z tym zastrzeżeniem, że prawo do subskrybowania Akcji Serii P wynikających z Obligacji powstaje nie wcześniej niż 29 sierpnia 2011 r. oraz wygasa najpóźniej w dniu 30 października 2014 roku. Informację o terminach zapisów Zarząd przekaże Obligatariuszom w formie pisemnej nie później aniżeli 7 dni przed każdym terminem zapisów wynikającym z Obligacji nabytych w danym roku trwania Programu Opcji Menedżerskich.

Zobowiązania Emitenta z tytułu Obligacji są bezwarunkowe i niezabezpieczone. Zobowiązania z tego tytułu będą traktowane na równi ze wszystkimi pozostałymi obecnymi i przyszłymi niezabezpieczonymi i niepodporządkowanymi zobowiązaniami Emitenta, z wyjątkiem tych zobowiązań, do których roszczenia są uprzywilejowane na mocy przepisów dotyczących upadłości, likwidacji lub egzekucji lub innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Wartość zaciągniętych zobowiązań Emitenta na dzień 30 czerwca 2011 r. wynosi 195 731 945,98 zł. Perspektywy kształtowania zobowiązań Emitenta do czasu całkowitego wykupu Obligacji nie będą miały wpływu na wykup Obligacji przez Emitenta.

Emitent informuje, że dziś zawarł z powiernikiem tj. Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, podmiotem zależnym od Emitenta ("Powiernik"), umowę powierniczą dotycząca objęcia obligacji emitowanych w związku z realizacją przez Emitenta Programu Opcji menedżerskich. Na mocy tej umowy Powiernik objął (po cenie nominalnej) wszystkie Obligacje w celu oferowania ich osobom uprawnionym do udziału w Programie Opcji Menedżerskich w Spółce Getin Holding S.A. w latach 2011- 2014.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz

o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. nr 185 poz. 1439 z 2009 z późn. zm.) w związku z § 17 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.).
Radosław Boniecki - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Emitent | Getin Holding SA

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »