Reklama

EUROCASH (EUR): Emisja obligacji z prawem pierwszeństwa - raport 45

Raport bieżący nr 45/2013

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Eurocash S.A. (dalej "Eurocash” lub "Spółka”) informuje, że w ramach Siódmego i Ósmego Programu Motywacyjnego i Premiowego dla Pracowników (dalej, odpowiednio "VII PMP” i "VIII PMP”) (por. raport nr 28/2010 zawierający treść uchwały Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie Siódmego Programu Motywacyjnego i Premiowego dla Pracowników na rok 2010 oraz raport nr 31/2012 zawierający treść uchwały Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 listopada 2012 roku w sprawie Ósmego, Dziewiątego i Dziesiątego Programu Motywacyjnego i Premiowego dla pracowników na lata 2012, 2013 i 2014) na podstawie uchwał nr 8 i 10 Rady Nadzorczej z dnia 27 listopada 2013 r. i Uchwały Zarządu z dnia 27 listopada 2013 r., w dniu 6 grudnia 2013 r. Spółka wyemitowała niezabezpieczone, nieoprocentowane i zdematerializowane obligacje imienne o wartości nominalnej i cenie emisyjnej 1 grosz z prawem pierwszeństwa w dwóch seriach:

Reklama

(i) w ramach VII PMP, 7.900 obligacji serii H ("Obligacje Serii H”) każda z prawem do subskrybowania 25 akcji zwykłych na okaziciela serii I z pierwszeństwem przed akcjonariuszami Spółki ("Akcje Serii I”), oraz

(ii) w ramach VIII PMP, 34.000 obligacji serii I ("Obligacje Serii I”) każda z prawem do subskrybowania 25 akcji zwykłych na okaziciela serii M z pierwszeństwem przed akcjonariuszami Spółki ("Akcje Serii M”)

zwane łącznie "Obligacjami”.

Emisja Obligacji została przeprowadzona zgodnie z art. 9 ust 3 Ustawy o Obligacjach w drodze skierowania propozycji nabycia do UniCredit CAIB Poland S.A. z siedzibą pod adresem ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa pełniącego funkcje "Powiernika”. Powiernik będzie zbywał Obligacje wyłącznie na rzecz osób uczestniczących w Programach Motywacyjnych ("Osoby Uprawnione”).

Osobami Uprawnionymi w ramach VII PMP są osoby zarządzające, członkowie kadry kierowniczej i osoby mające podstawowe znaczenie dla działalności Spółki, które (i) znalazły się na liście Osób Uprawnionych warunkowo ustalonej Uchwałą nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13 czerwca 2011 r. (por. raport bieżący nr 21/2011 zawierający treść uchwały nr 18); oraz (ii) były zatrudnione i wykonywały swoje obowiązki w okresie 3 lat poczynając od dnia 1 grudnia 2010 r.; oraz (iii) znajdują się na ostatecznej liście Osób Uprawnionych ustalonej uchwałą nr 7 Rady Nadzorczej z dnia 27 listopada 2013 r.

Osobami Uprawnionymi w ramach VIII PMP mogą być wyłącznie osoby zarządzające, członkowie kadry kierowniczej i osoby mające podstawowe znaczenie dla działalności Spółki, które (i) znalazły się na liście Osób Uprawnionych warunkowo ustalonej Uchwałą nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 maja 2013 r.; (por raport bieżący nr 26/2013 zawierający treść uchwały nr 20) oraz (ii) były zatrudnione i wykonywały swoje obowiązki w okresie 3 lat poczynając od dnia 1 stycznia 2012 r. lub którym przyznane zostanie prawo nabycia Obligacji Serii I w ramach nagrody za wyróżniające się wyniki pracy; oraz (iii) znajdą się na ostatecznej liście Osób Uprawnionych ustalonej uchwałą Rady Nadzorczej, a w przypadku, gdy będzie ona uwzględniać również Osoby Nagrodzone dodatkowo zatwierdzonej uchwałą Walnego Zgromadzenia, do dnia 5 stycznia 2015 r.

Prawo pierwszeństwa subskrybowania i objęcia akcji Serii I będzie mogło być realizowane w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

Prawo pierwszeństwa subskrybowania i objęcia akcji Serii M będzie mogło być realizowane w okresie od 1 lutego 2015 r. do 31 stycznia 2017 r.

Cena emisyjna Akcji Serii I została określona na 25,13 PLN.

Cena emisyjna Akcji Serii M wynosić będzie 38 PLN.

Jeżeli Akcje Serii I lub M nie zostaną wydane Osobie Uprawnionej w terminie 60 dni od złożenia zapisu i opłacenia w pełni ich ceny emisyjnej, prawo do otrzymania tych akcji przekształca się w prawo do otrzymania kwoty pieniężnej równej wartości rynkowej akcji Spółki, zgodnie z kursem zamknięcia w ostatnim dniu okresu, w którym Akcje, odpowiednio, Serii I lub M miały być wydane, pomniejszonej o ich cenę emisyjną.

Obligacje Serii H i I zostaną wykupione, odpowiednio 2 stycznia 2015 r. i 1 lutego 2017 r. poprzez zapłatę kwoty odpowiadającej ich wartości nominalnej.

Za ostatni dzień III kwartału 2013 r. tj. kwartału bezpośrednio poprzedzającego udostępnienie Powiernikowi propozycji nabycia Obligacji wartość zobowiązań zaciągniętych przez Spółkę wynosiła 3 747 364 683, 36 PLN. Spółka nie przewiduje zaciągania, przed datą wykupu Obligacji, zobowiązań, które mogłyby wpłynąć na zdolność Spółki do wykonania obowiązku spłaty wszystkich Obligacji w łącznej kwocie 419 złote.

Informacje na temat zdolności Spółki do realizacji jej finansowych i niefinansowych zobowiązań z tytułu Obligacji, zbadane sprawozdanie finansowe za rok 2012 oraz za trzeci kwartał 2013 r. oraz inne istotne informacje dotyczące Eurocash znajdują się w raportach bieżących i okresowych. Raporty bieżące i okresowe są udostępnione na stronie internetowej Spółki.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-12-06Jacek OwczarekCzłonek Zarządu
2013-12-06Arnaldo GuerreiroCzłonek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »