Reklama

MBANK (MBK): Emisja obligacji z prawem pierwszeństwa przez BRE Bank SA i ich nabycie przez Dom Inwestycyjny BRE Banku SA - raport 29

Raport bieżący nr 29/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki BRE Bank SA podaje do wiadomości, że BRE Bank SA dokonał emisji obligacji imiennych serii D z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji zwykłych na okaziciela BRE Banku SA.

1.

Celem emisji Obligacji jest realizacja programu motywacyjnego dla kluczowej kadry Grupy BRE Banku SA przeprowadzanego na podstawie uchwał nr 2 oraz nr 3 XVI Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA z dnia 27 października 2008 r. ("Program").

Reklama

2.

Wyemitowano 700.000 (siedemset tysięcy) obligacji imiennych serii D BRE Banku SA o wartości nominalnej 1 (jeden) grosz każda, z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji zwykłych na okaziciela BRE Banku SA ("Obligacje").

3.

Łączna wartość emisyjna Obligacji wynosi 7.000 (siedem tysięcy) złotych.

4.

Wartość nominalna każdej Obligacji wynosi 1 (jeden) grosz.

Cena emisyjna jednej Obligacji wynosi 1 (jeden) grosz.

Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 7.000 (siedem tysięcy) złotych.

Obligacje zostały wyemitowane jako obligacje zdematerializowane.

Obligacje są nieoprocentowane.

5.

Obligacje, w przypadku których zrealizowano związane z nimi prawo pierwszeństwa do objęcia akcji, zostaną wykupione przez BRE Bank SA w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia złożenia przez obligatariusza oświadczenia o objęciu akcji. W przypadku, gdyby ustalony w powyższy sposób termin wykupu Obligacji przypadał po dniu 31 grudnia 2019 r., Obligacje zostaną wykupione w dniu 31 grudnia 2019 r.

Wykup Obligacji nastąpi w terminie wykupu poprzez zapłatę, za każdą Obligację, kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej Obligacji.

Umorzenie Obligacji nastąpi w terminie wykupu. W tym dniu Powiernik (Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.) dokona odpowiednich zapisów w Ewidencji (ewidencja obligacji, o której mowa w art. 5a ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach, prowadzona przez Powiernika) dotyczących wykupu i umorzenia Obligacji, z zastrzeżeniem wcześniejszego wpływu na rachunek Powiernika środków pieniężnych z przeznaczeniem na wypłatę z tytułu wykupu Obligacji. Powiernik niezwłocznie poinformuje BRE Bank SA o dokonanych zapisach w Ewidencji.

Obligacje, które nie zostaną zbyte przez Powiernika poszczególnym osobom uprawnionym zgodnie z Programem ("Osoby Uprawnione"), zostaną wykupione przez BRE Bank SA w dniu 31 grudnia 2019 roku.

W przypadku przekształcenia lub likwidacji BRE Banku SA wszystkie Obligacje podlegają natychmiastowemu, przedterminowemu wykupowi w dniu uprawomocnienia się postanowienia o zarejestrowaniu przekształcenia BRE Banku SA lub odpowiednio w dniu otwarcia likwidacji BRE Banku SA. W tym przypadku prawo do objęcia akcji wygasa z dniem przekształcenia lub likwidacji BRE Banku SA.

Płatności z tytułu wykupu Obligacji dokonywane będą jedynie na rzecz podmiotu ujawnionego w Ewidencji na koniec dnia, w którym uprawomocni się postanowienie o zarejestrowaniu przekształcenia lub odpowiednio dnia otwarcia likwidacji BRE Banku SA.

6.

Obligacje nie są zabezpieczone. BRE Bank SA nie planuje ustanowienia zabezpieczeń Obligacji.

7.

W związku z faktem, iż łączna wartość nominalna Obligacji, po której ma nastąpić wykup Obligacji, stanowi kwotę nie mającą istotnego znaczenia dla działalności BRE Banku S.A., biorąc pod uwagę skalę działalności BRE Banku SA, perspektywy kształtowania zobowiązań BRE Banku SA do czasu całkowitego wykupu Obligacji nie będą miały wpływu na wykup Obligacji przez BRE Bank SA. Wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie Propozycji Nabycia wyniosła 82 983 255 tys. zł

8.

Wpływy z emisji Obligacji ("Emisja") stanowić będą kwotę nie mającą istotnego znaczenia dla BRE Banku SA biorąc pod uwagę skalę działalności BRE Banku SA, w związku z czym nie określa się konkretnego przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z wpływów z Emisji.

9.

Każda Obligacja będzie uprawniać do objęcia jednej akcji.

10.

Prawo pierwszeństwa do objęcia akcji będzie realizowane po cenie emisyjnej wynoszącej 4 (cztery) złote za akcję, jednakowej dla wszystkich akcji.

11.

Prawo do objęcia akcji w ramach Programu będzie mogło być realizowane od daty nabycia Obligacji przez uczestnika Programu do końca trwania Programu, tj. do dnia 31 grudnia 2019r. w następujących terminach:

a) od 2012 roku w Transzy III (zgodnie z uchwałami Zarządu BRE Bank SA dokonano przesunięcia do Transzy II obligacji Spółki , które nie zostały przyjęte w Transzy I, a także do Transzy III obligacji Spółki , które nie zostały przyjęte w Transzy II),

b) od 2013roku w Transzy IV,

c) od 2014roku w Transzy V,

d) od 2015roku w Transzy VI,

e) od 2016roku w Transzy VII,

f) od 2017roku w Transzy VIII,

g) od 2018roku w Transzy IX,

h) od 2019 roku w Transzy X.

12.

Obligacje zostały w całości nabyte przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. z siedzibą w Warszawie ("DI BRE"), będącym spółką zależną BRE Banku SA (BRE Bank posiada 100 % udziałów w kapitale zakładowym DI BRE).

Nabycie obligacji nastąpiło w wyniku przydziału obligacji na rzecz DI BRE jako powiernika, dokonanego uchwałą nr 49/2012 Zarządu BRE Banku w związku ze skutecznym przyjęciem przez DI BRE propozycji nabycia Obligacji, złożonej DI BRE przez BRE Bank SA stosownie do postanowień art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach.

Obligacje zostały nabyte przez DI BRE w związku z realizacją Programu, w celu ich oferowania Osobom Uprawnionym.

Obligacje zostały nabyte przez DI BRE za cenę równą łącznej cenie emisyjnej Obligacji (tj. po 1 (jeden) grosz za każdą Obligację).
Agata Rowińska - Dyrektor Departamentu Compliance

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »