Reklama

BAHOLDING (BAH): Emisja obligacji zwykłych.

Raport bieżący nr 57/2013

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259), nawiązując do treści Raportu bieżącego nr 055/2013 opublikowanego w dn. 27 czerwca 2013 r., Marvipol S.A. [Emitent] informuje o emisji w trybie Art. 9 pkt 3 Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach (Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300, z późn. zm.), w dn. 1 lipca 2013 r. przez Marvipol S.A. obligacji zwykłych na okaziciela, które nie będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na żadnym rynku zorganizowanym, na następujących warunkach:

Reklama

1. Cel emisji obligacji: nie został określony.

2. Rodzaj emitowanych obligacji: - obligacje zwykłe na okaziciela, nie posiadające formy dokumentu, oznaczone jako seria M.

3. Wielkość emisji - 4.000 szt. obligacji o łącznej wartości nominalnej 4.000.000 PLN.

4. Wartość nominalna obligacji – 1.000,00 PLN; cena emisyjna – 1.000,00 PLN.

5. Wykup obligacji nastąpi poprzez zapłatę w dniu 1 lipca 2016 r. kwoty pieniężnej w wysokości równej wartości nominalnej obligacji; Wypłata oprocentowania obligacji będzie realizowana kwartalnie.

6. Obligacje w dniu emisji są niezabezpieczone. W celu przyszłego zabezpieczenia wierzytelności obligatariuszy z tytułu Obligacji ustanowiona zostanie hipoteka łączna do maksymalnej kwoty 8.000.000 PLN na rzecz obligatariuszy bez imiennego ich wskazywania, na będących własnością Emitenta dwóch nieruchomościach o łącznej powierzchni 0,86 ha usytuowanych w Warszawie, w rejonie ulic Chodzonego i Alei Krakowskiej oraz na będącej w wieczystym użytkowaniu przez jednostkę zależną od Emitenta nieruchomości o powierzchni 0,38 ha usytuowanej w Łodzi w rejonie ulicy Przybyszewskiego.

7. Wartość zaciągniętych zobowiązań Emitenta na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia obligacji – 467.825 tys. PLN; do czasu całkowitego wykupu wyemitowanych obligacji zobowiązania Emitenta utrzymywane będą na adekwatnym do skali działalności operacyjnej, bezpiecznym poziomie.

8. Dokonane przez uprawnionego biegłego wyceny nieruchomości, na których ustanowiona zostanie hipoteka, wykazują łączną ich wartość w kwocie 12.510 tys. PLN.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-07-01Sławomir HorbaczewskiPełnomocnik

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »