Reklama

EMCINSMED (EMC): Emisja obligacji zwykłych na okaziciela EMC Instytut Medyczny SA - raport 79

Raport bieżący nr 79/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 11) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd EMC Instytut Medyczny SA informuje, o przeprowadzonej w dniu 13 sierpnia 2012 roku niepublicznej emisji obligacji zwykłych na okaziciela EMC Instytut Medyczny SA (Emitent), których wartość przekracza 10% kapitałów własnych Spółki.

Reklama

1) Cel emisji obligacji - refinansowanie zobowiązań oraz finansowanie bieżącej działalności Emitenta.

2) Rodzaj obligacji - Zabezpieczone obligacje zwykłe na okaziciela, nie mające formy dokumentu.

3) Wielkość emisji - 7.000 sztuk obligacji serii A na okaziciela.

4) Wartość nominalna i cena emisyjna obligacji - wartość nominalna i cena emisyjna wynosi 1.000 PLN za każdą obligację, łączna wartość nominalna wynosi 7.000.000 PLN.

5) Warunki wykupu i wypłaty oprocentowania obligacji

Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w półrocznych okresach odsetkowych liczonych od daty emisji. Oprocentowanie jest zmienne, równe stawce WIBOR 6M, powiększonej o marżę w wysokości 3,5 p.p. w skali roku. Płatność odsetek będzie dokonywana w pierwszym dniu roboczym po zakończeniu okresu odsetkowego. Płatność odsetek zostanie spełniona wobec tych podmiotów, które figurować będą jako obligatariusze w ewidencji prowadzonej przez Spółdzielczą Grupę Bankową Bank SA (SGB) w dniu ustalenia praw dla danego okresu odsetkowego.

Wykup obligacji nastąpi poprzez świadczenie pieniężne w dacie wykupu tj. 13.08.2017 r. według wartości nominalnej obligacji. W dacie wykupu Emitent zapłaci również kwotę odsetek za ostatni okres odsetkowy.

Emitent dopuszcza przedterminowy wykup obligacji. Wykup obligacji nastąpi wobec tych podmiotów, które figurować będą jako obligatariusze w ewidencji prowadzonej przez SGB na koniec ostatniego dnia roboczego przypadającego przed dniem wcześniejszego wykupu Obligacji.

6) Wysokość i formy zabezpieczenia

Wierzytelności wynikające z obligacji są zabezpieczone. Zabezpieczeniem jest hipoteka kaucyjna w kwocie 10.500.000 PLN na nieruchomości położonej w miejscowości Świebodzice o powierzchni 16.372 mkw, której właścicielem jest spółka zależna Emitenta - "Mikulicz" sp. z o.o. z siedzibą w Świebodzicach.

7) Wartość zobowiązań Emitenta zaciągniętych na ostatni dzień kwartału poprzedzającego złożenie Propozycji Nabycia Obligacji (tj. na dzień 31 marca 2012 r.) wynosi 62.421 tys. PLN.

Do czasu całkowitego wykupu Obligacji wartość zobowiązań wg szacunków Emitenta nie powinna przekroczyć 63.000 tys. PLN.

8) Zarząd EMC Instytut Medyczny SA informuje, że nie istnieją przesłanki mogące wpłynąć na zdolność Emitenta do wywiązania się ze zobowiązań wynikających z Obligacji.

9) Zasady przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne - Nie jest przewidziane przeliczenie wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne.

10) Wycena nieruchomości

Nieruchomość położona w miejscowości Świebodzice na podstawie operatu szacunkowego z dnia 15.05.2012 r. została wyceniona na kwotę 17.081.000 PLN.
Piotr Gerber - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »