Reklama

IDMPL (IDM): Emisja podporządkowanych obligacji zamiennych na akcje serii K - raport 74

Raport bieżący nr 74/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Domu Maklerskiego IDMSA (dalej: DM IDMSA), stosownie do treści § 5 ust. 1 pkt 11 w zw. z § 17 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących

i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009, nr 33, poz. 259 z późn. zmianami), niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 2 listopada 2012 r. podjął uchwały w sprawie emisji podporządkowanych obligacji zamiennych na akcje serii K w trybie oferty niepublicznej.

Reklama

Emisja podporządkowanych obligacji zamiennych na akcje serii K w trybie oferty niepublicznej zostanie przeprowadzona w szczególności na następujących warunkach:

1. Cel emisji podporządkowanych Obligacji zamiennych na Akcje nie został określony.

2. Emitowane będą podporządkowane Obligacje imienne zamienne na akcje serii K.

3. Wyemitowanych zostanie w jednej serii do 4.824 (słownie: cztery tysiące osiemset dwadzieścia cztery) obligacje, które zostanę oznaczone literą porządkową 3, o łączne wartości nominalnej do 4.824.000 zł (słownie: cztery miliony osiemset dwadzieścia cztery tysiące złotych). Emisja obligacji dojdzie do skutku, jeżeli objętych zostanie co najmniej 500 (słownie: pięćset) obligacji.

4. Wartość nominalna jednej Obligacji będzie wynosić 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc). Cena emisyjna jednej Obligacji będzie wynosić 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc).

5. Wykup Obligacji nastąpi w terminie 5 (słownie: pięciu) lat od dokonania przydziału Obligacji przez Zarząd, z zastrzeżeniem iż Obligatariusze mogą dokonać zamiany obligacji na akcje począwszy od dnia 5 listopada 2012 r. do dnia 2 listopada 2017 r. Obligacje będą oprocentowane 5% (słownie: pięć procent) w skali roku. W przypadku skorzystania przez Obligatariusza z prawa zamiany obligacji na akcje, odsetki narosłe do dnia zamiany nie będą wypłacane.

Płatność oprocentowania będzie następowała w następujących terminach:

� 30 kwietnia 2013 r.,

ď�ź 31 października 2013 r.,

� 30 kwietnia 2014 r.,

ď�ź 31 października 2014 r.,

� 30 kwietnia 2015 r.,

ď�ź 30 października 2015 r.,

� 29 kwietnia 2016 r.,

ď�ź 31 października 2016 r.,

� 28 kwietnia 2017 r.,

� 5 listopada 2017 r.

6. Emitowane obligacje nie są zabezpieczone.

7. Wartość jej zobowiązań na koniec III kwartału 2012 roku DM IDMSA wynosiła 227 344 tys. zł, z czego zobowiązania wobec klientów 31.040 tys. zł.

8. Ze względu na specyfikę działalności domu maklerskiego zobowiązania wobec klientów Domu Maklerskiego IDMSA ulegają dynamicznej zmianie, tak więc do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia ich wartość może ulec znaczącej zmianie. Natomiast wartość pozostałych zobowiązań do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia, powinna ulec obniżeniu.

9. Cena zamiany będzie równa średniej cenie z kursów zamknięcia z 5 (słownie: pięciu) kolejnych sesji poprzedzających dzień złożenia przez Obligatariusza Oświadczenia o zamianie pomniejszonej o dyskonto w wysokości 15,00% (słownie: piętnaście procent). Dodatkowe, sumujące się z dyskontem, o którym mowa w zdaniu poprzednim, dyskonto przy wyznaczaniu Ceny zamiany, liczone od średniej ceny z kursów zamknięcia z 5 (słownie: pięciu) sesji, uzależnione od terminu zamiany Obligacji na Akcje:

10. Każda Akcja będzie dawać 1 głos na Walnym Zgromadzeniu Spółki. W wypadku zamiany wszystkich Obligacji na Akcje, liczba głosów z wszystkich objętych Akcji na Walnym Zgromadzeniu Spółki wyniesie maksymalnie 40.198.392 głosy. W wypadku zamiany wszystkich Obligacji na Akcje, ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu wyniesie maksymalnie 612.552.747, a w przypadku zamiany również wszystkich niezamienionych do dnia dzisiejszego obligacji serii 1 634.826.856.

Termin oferty: 2-5 listopada 2012 r.
Grzegorz Leszczyński - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »