MNI (MNI): Emisja zabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela serii A1. - raport 7

Raport bieżący nr 7/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd MNI S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje, iż działając na podstawie art. 371 § 1-3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych w związku z art. 2 pkt 1 i art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach ("Ustawa o Obligacjach") , że w dniu wczorajszym (tj. 6 lutego 2014 r.) Zarząd Spółki podjął uchwały dotyczące:

Reklama

Uchwała nr 1 w przedmiocie wyrażenia zgody na program emisji obligacji;

Uchwała nr 2 w przedmiocie emisji przez Spółkę Zabezpieczonych Obligacji Zwykłych na Okaziciela Serii A1;

Uchwała nr 3 w przedmiocie zatwierdzenia Dokumentu Informacyjnego sporządzonego w związku z emisją Obligacji Zwykłych na Okaziciela Serii A1.

Podstawowy cel i warunki emisji:

1.Podstawowym celem emisji Obligacji Serii A1 (dalej jako: Obligacje) w części nie większej niż 40 mln zł, jest spłata całości zobowiązań finansowych Emitenta oraz Spółek Grupy Kapitałowej Emitenta wynikających z zawartych umów kredytów inwestycyjnych i obrotowych.

2.Pozostała kwota zostanie przeznaczona na zasilenia kapitału obrotowego w celu rozwinięcia najbardziej rentownych segmentów działalności Emitenta, obejmujących działalność w zakresie telekomunikacji, mediów, infrastruktury teletechnicznej oraz Usług Dodanych (Premium Rate).

3.Spółka w serii A1 wyemituje do 60.000 (sześćdziesięciu tysięcy) zdematerializowanych obligacji na okaziciela o wartości nominalnej 1.000 (jeden tysiąc złotych) każda.

4.Obligacje oferowane będą po cenie emisyjnej równej ich wartości nominalnej.

5.Obligacje będą zabezpieczone poprzez Zastaw Rejestrowy na 2.135 parach włókien światłowodowych relacji "MNI-Południe”, "MNI-Warszawa” i "MNI-Podlasie” wraz z infrastrukturą niezbędną do ich eksploatacji.

6.Termin zapadalności Obligacji będzie wynosił 30 (trzydzieści) miesięcy.

7.Obligacje uprawniać będą jedynie do świadczeń pieniężnych.

8.Obligacje będą oprocentowane, a okres odsetkowy wynosił będzie 3 miesiące.

9.Prawa z obligacji będą mogły być przenoszone bez ograniczeń.

10.Obligacje zawierają bezwarunkowe, bezpośrednie i niepodporządkowane zobowiązanie Emitenta do świadczeń pieniężnych określonych w niniejszej uchwale.

11.Obligacje nie mogą być wydawane przed pełną wpłatą tytułem objęcia Obligacji.

12.Obligacje będą przedmiotem ubieganie się przez Emitenta o ich dopuszczenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst, którego organizatorem jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

13.Wszelkie czynności związane z rejestracją Obligacji w KDPW oraz realizacją praw z Obligacji, wykonywane będą przez KDPW, na podstawie umowy zawartej z Emitentem. W tym zakresie zastosowanie będzie miał Regulamin KDPW oraz Szczegółowe Zasady Działania KDPW. Świadczenia pieniężne związane z realizacją uprawnień wynikających z Obligacji będą dokonywane przez Emitenta.

14.Emisja Obligacji zostanie przeprowadzona w terminie nie dłuższym niż do 17 marca 2014 roku.

Emisja Obligacji będzie miała charakter oferty prywatnej, o której mowa w art. 9 pkt 3 Ustawy o Obligacjach, tj. oferta nabycia Obligacji kierowana będzie do oznaczonych imiennie, potencjalnych Obligatariuszy w liczbie nie większej niż 149 osób.

Ilościowy próg emisji, będący warunkiem jej dojścia do skutku wynosił będzie co najmniej 40.000 (czterdzieści tysięcy) Obligacji.

Proponowanie objęcia Obligacji nastąpi za pośrednictwem Copernicus Securities S.A.

Szczegółowe warunki i cele emisji określone i opublikowane zostaną w zawierającym warunki emisji Dokumencie Informacyjnym.

Mając na uwadze potrzebę zapewnienia należytej transparentności informacyjnej rynku oraz równego dostępu Akcjonariuszy i Inwestorów do informacji dotyczących Spółki, w związku z emisją Obligacji, o której mowa powyżej i planowanym udostępnieniem treści Dokumentu Informacyjnego zgodnie z warunkami emisji Obligacji, Zarząd Spółki informuje, że na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia Obligacji tj. na dzień 31.12.2013 r., Emitent posiadał według wartości oszacowanej zobowiązania finansowe w postaci:

Wartość zobowiązań na dzień 31.12.2013r.

MNI S.A. (dane jednostkowe) w mln PLN:

Zobowiązania oraz rezerwy na zobowiązania 51,914

Zobowiązania długoterminowe 0,445

Zobowiązania krótkoterminowe 51,288

Rezerwy na zobowiązania 181

Grupa Kapitałowa MNI S.A. (dane skonsolidowane) w mln PLN:

Zobowiązania oraz rezerwy na zobowiązania 294,111

Zobowiązania długoterminowe 52,113

Zobowiązania krótkoterminowe 237,991

Rezerwy na zobowiązania 4,007

Jednocześnie Zarząd Spółki potwierdza, że wszelkie dane i informacje finansowe dotyczące Spółki, będą opublikowane w trybie stosownych raportów okresowych, zgodnie z terminami podanymi w raporcie bieżącym Spółki z dnia 13 stycznia 2014 r. nr 4/2014.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-02-07Andrzej PiechockiPrezes Zarządu

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: Serie A1

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »