Reklama

INTROL (INL): Energomontaż Chorzów Sp. z o.o. - zawarcie umów przez jednostkę zależną od Emitenta na łączną wartość umowy znaczącej

Raport bieżący nr 13/2011
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd INTROL S.A. w dniu 16 czerwca 2011 r. powziął informację o podpisaniu w dniu 10 czerwca 2011 r. umowy przez Kompanię Węglową S.A. z siedzibą w Katowicach z konsorcjum firm w składzie:

Energomontaż Chorzów Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie

(Spółka w 100% zależna od Emitenta) -Lider Konsorcjum,

"KAZ" Sp. z o.o. z siedzibą w Mikołowie - Członek konsorcjum,

o wartości 4 297 000 zł netto (5 285 310 zł brutto). Niniejsza umowa jest trzynastą, podpisaną w ciągu ostatnich 12 miesięcy z Kompanią Węglową S.A. Łączna wartość umów z ww. podmiotem zawartych przez Energomontaż Chorzów Sp. z o.o. wynosi 12 505 184,78 zł (15 381 377,28 zł brutto), co skutkuje uznaniem ich za umowę znaczącą.

Umową o największej wartości z ww. była umowa pierwsza, podpisana między Kompanią Węglową S.A. ("Zamawiającym") a Energomontażem Chorzów Sp. z o.o.("Wykonawcą") w dn. 9 grudnia 2010 r. Przedmiotem umowy jest modernizacja układu zasilania w energię cieplną (z pary na wodę) Ruchu Centrum w KW S.A. Oddział KWK "Bobrek - Centrum". Wartość umowy wynosi 4 366 000 zł netto (5 370 180 zł brutto - zgodnie z postanowieniami umowy i nową stawką VAT po 01.01.2011 r.).

Termin wykonania - do 30 września 2011 r.

Zgodnie z postanowieniami umowy, Wykonawca może zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:

1. W wysokości 10% wartości umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,

2. W przypadku nieterminowej realizacji umowy (zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowo - finansowym) w wysokości 0,1% wartości umowy za każdy dzień zwłoki,

3. Za zwłokę w usunięciu usterki gwarancyjnej , w wysokości 0,1% wartości umowy , za każdy dzień zwłoki liczony od dnia obustronnie ustalonego jako termin usunięcia wad i usterek,

4. W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przekroczy wysokość kar umownych, Zamawiający niezależnie od kar umownych przedstawionych w umowie zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, zgodnie z Kodeksem Cywilnym.

Zgodnie z postanowieniami umowy, Zamawiający może zapłacić Wykonawcy następujące kary umowne:

1. W wysokości 10% wartości umowy, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający.

Pozostałe warunki nie odbiegają w istotny sposób od standardów rynkowych charakterystycznych dla tego rodzaju umów.

Kryterium uznania umowy zawartej przez Emitenta oraz jednostkę zależną od Emitenta na wartość umowy znaczącej jest fakt, iż łączna wartość umów przekracza 10 % kapitałów własnych INTROL SA.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 RMF GPW
Piotr Jeziorowski - Prezes Zarządu
Włodzimierz Bartold - Wiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »