Reklama

AGORA (AGO): Errata błędu edytorskiego w raporcie finansowym Grupy Agora za okres 3 i 9 miesięcy zakończonych w dniu 30 września 2020 r.

Raport bieżący nr 41/2020

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Agory S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka”, "Agora”) niniejszym informuje o błędzie edytorskim w opublikowanym w dniu 17 listopada 2020 r. Sprawozdaniu finansowym Grupy Agora za okres 3 i 9 miesięcy zakończonych 30 września 2020 roku ("Sprawozdanie").

Reklama

Błąd edytorski polegał na przypadkowym ukryciu wiersza "Dywidendy otrzymane" podczas edycji tabeli zamieszczonej na stronie 67 Sprawozdania.

Zidentyfikowany błąd ma wyłącznie charakter prezentacyjny i nie wpływa w żaden sposób na wyniki finansowe Grupy Agora. Suma kwot zaprezentowana w tabeli obejmowała wartość pominiętego wiersza. Wszystkie kwoty podane w Sprawozdaniu są prawidłowe i nie wymagają żadnych zmian. Informacje na temat tej konkretnej pozycji przepływów środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej Agory były również zaprezentowane w części III pkt 4. Komentarza zarządu do niniejszego Sprawozdania dotyczącej Przepływów środków pieniężnych, w tym w szczególności działalności inwestycyjnej.

Tabela zaprezentowana na stronie 67 Raportu przed erratą błędu edytorskiego:

Trzy miesiące zakończone Dziewięć miesięcy zakończone Trzy miesiące zakończone Dziewięć miesięcy zakończone

Nota 30 września 2020

niebadane 30 września 2020

niebadane 30 września 2019

niebadane 30 września 2019

niebadane

Działalność inwestycyjna

Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych 1 609 17 548 4 090 32 183

Wpływy netto ze sprzedaży jednostek zależnych, stowarzyszonych i współkontrolowanych 80 3 377 - -

Spłata udzielonych pożyczek 63 188 160 172

Wpływy z tytułu odsetek 4 20 53 131

Wpływy ze sprzedaży krótkoterminowych papierów wartościowych - 24 282 32 166 121 188

Pozostałe wpływy (1) - 2 800 - -

Wydatki inwestycyjne na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne (12 018) (46 852) (23 739) (82 074)

Wydatki netto na nabycie podmiotów zależnych, stowarzyszonych i współkontrolowanych 12 - (7 180) (12 043) (157 239)

Nabycie krótkoterminowych papierów wartościowych - (15 000) - (25 000)

Udzielone pożyczki - - - (830)

Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej 1 738 (8 817) 7 909 (104 247)

Tabela po erracie błędu edytorskiego:

Trzy miesiące zakończone Dziewięć miesięcy zakończone Trzy miesiące zakończone Dziewięć miesięcy zakończone

Nota 30 września 2020

niebadane 30 września 2020

niebadane 30 września 2019

niebadane 30 września 2019

niebadane

Działalność inwestycyjna

Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych 1 609 17 548 4 090 32 183

Wpływy netto ze sprzedaży jednostek zależnych, stowarzyszonych i współkontrolowanych 80 3 377 - -

Dywidendy otrzymane 12 000 12 000 7 222 7 222

Spłata udzielonych pożyczek 63 188 160 172

Wpływy z tytułu odsetek 4 20 53 131

Wpływy ze sprzedaży krótkoterminowych papierów wartościowych - 24 282 32 166 121 188

Pozostałe wpływy (1) - 2 800 - -

Wydatki inwestycyjne na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne (12 018) (46 852) (23 739) (82 074)

Wydatki netto na nabycie podmiotów zależnych, stowarzyszonych i współkontrolowanych 12 - (7 180) (12 043) (157 239)

Nabycie krótkoterminowych papierów wartościowych - (15 000) - (25 000)

Udzielone pożyczki - - - (830)

Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej 1 738 (8 817) 7 909 (104 247)

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-11-17Anna Kryńska - GodlewskaCzłonek zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »