Reklama

ESOTIQ (EAH): ESOTIQ & HENDERSON SA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 3/2015

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-303 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-303 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-303 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów87 35481 39821 00619 472
Zysk (strata) z działalności operacyjnej1 386 5 0073331 198
Zysk (strata) brutto451 3 679 108 880
Zysk (strata) netto(502)2 790 (121)667
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(10 180)(679)(2 696)(162)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(5 092)(7 778)(1 201)(1 861)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej15 932 5 552 3 831 1 328
Przepływy pieniężne netto, razem660 (2 905)159 (695)
Aktywa razem 94 85622 379
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania39 8919 593
Zobowiązania długoterminowe5 4571 287
Zobowiązania krótkoterminowe 34 4348 124
Kapitał własny 54 96512 968
Kapitał zakładowy 22453
Liczba akcji 2 233 5001 766 5002 233 5001 766 500
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EURO) (0,08)0,65 (0,02)0,16
Rozwodniona liczba akcji1 876 5741 761 3071 876 5741 761 307
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł / EURO)(0,08)0,65(0,02)0,16
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO)24,615,81
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO)29,296,91
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EURO)00
Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów84 997 29 762 20 439 7 120
Zysk (strata) z działalności operacyjnej5 240 1 016 1 260 243
Zysk (strata) brutto4 558 1 294 1 096 310
Zysk (strata) netto3 559 1 294 856 310
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(3 861)252 (1 023)60
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(9 820)(6 804)(2 317)(1 628)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej13 991 3 565 3 364 853
Przepływy pieniężne netto, razem310 (2 987)75 (715)
Aktywa razem 85 036 20 062
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania29 2267 028
Zobowiązania długoterminowe3 898920
Zobowiązania krótkoterminowe 25 3285 976
Kapitał własny 55 81013 167
Kapitał zakładowy 22453
Liczba akcji 2 233 5001 766 5002 233 5001 766 500
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EURO) 1,591,230,380,29
Rozwodniona liczba akcji1 876 5741 761 3071 876 5741 761 307
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł / EURO)1,901,230,460,29
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO)24,995,90
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO)29,747,02
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EURO)00
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »