Reklama

EUROCASH (EUR): EUROCASH SA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 3/2017

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-303 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2016-07-01 do 2016-09-303 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-303 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30
DANE SKONSOLIDOWANE
Przychody ze sprzedaży17 465 139 15 865 992 4 093 936 3 640 826
Zysk (strata) z działalności operacyjnej11 610 157 758 2 721 36 201
Zysk (strata) przed opodatkowaniem(14 468)142 280 (3 391)32 650
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej(39 310)116 782 (9 214)26 798
Zysk (strata) netto(39 310)116 782 (9 214)26 798
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej300 688 272 954 70 483 62 636
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej(285 276)(167 317)(66 870)(38 395)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej(18 512)(109 165)(4 339)(25 050)
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów(3 100)(3 528)(727)(810)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych139 153 763 138 952 047 139 153 763 138 952 047
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych139 107 157 139 100 635 139 107 157 139 100 635
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) (0,30)0,81 (0,07)0,19
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) (0,30)0,81 (0,07)0,19
Stan na dzień30.09.2017 31.12.201630.09.2017 31.12.2016
Aktywa5 912 665 5 494 996 1 372 135 1 242 088
Zobowiązania długoterminowe119 320 266 177 27 690 60 167
Zobowiązania krótkoterminowe4 787 765 4 073 715 1 111 082 920 822
Kapitał własny1 005 581 1 155 104 233 362 261 099
Kapitał podstawowy139 163 139 096 32 295 31 441
Liczba akcji zwykłych139 163 286 139 096 361 139 163 286 139 096 361
Rozwodniona liczba akcji zwykłych139 530 636 139 530 636 139 530 636 139 530 636
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR)6,78 7,81 1,57 1,76
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR)6,76 7,78 1,57 1,76
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda (w PLN / EUR)111 277,15 146 394,79 25 823,76 33 091,05
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN / EUR)0,80 1,05 0,19 0,24
DANE JEDNOSTKOWE
Przychody ze sprzedaży10 984 696 10 620 435 2 574 880 2 437 109
Zysk (strata) z działalności operacyjnej(56 008)65 530 (13 129)15 037
Zysk (strata) przed opodatkowaniem(48 494)76 454 (11 367)17 544
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej(59 143)65 746 (13 863)15 087
Zysk (strata) netto(59 143)65 746 (13 863)15 087
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej240 871 222 817 56 462 51 131
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej(214 185)216 987 (50 206)49 793
Środki pieniężne netto z działalności finansowej(32 750)(444 195)(7 677)(101 931)
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów(6 064)(4 391)(1 421)(1 008)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych139 153 763 138 952 047 139 153 763 138 952 047
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych139 107 157 139 100 635 139 107 157 139 100 635
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) (0,43)0,47 (0,10)0,11
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR)(0,43)0,47 (0,10)0,11
Stan na dzień30.09.2017 31.12.201630.09.2017 31.12.2016
Aktywa5 155 555 5 096 091 1 196 434 1 151 919
Zobowiązania długoterminowe57 018 194 046 13 232 43 862
Zobowiązania krótkoterminowe4 092 282 3 736 924 949 684 844 693
Kapitał własny1 006 255 1 165 122 233 519 263 364
Kapitał podstawowy139 163 139 096 32 295 31 441
Liczba akcji zwykłych139 163 286 139 096 361 139 163 286 139 096 361
Rozwodniona liczba akcji zwykłych139 530 636 139 530 636 139 530 636 139 530 636
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR)7,23 8,38 1,68 1,89
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR)7,21 8,35 1,67 1,89
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda (w PLN / EUR)101 589,20 109 451,45 23 575,50 24 740,38
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN / EUR)0,73 0,79 0,17 0,18
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: Eurocash SA

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »