EUROCASH (EUR): EUROCASH SA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 3/2019

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
SKONSOLIDOWANE2019 pln2018 pln2019 eur2018 eur
Przychody ze sprzedaży18 594 039 16 988 050 4 322 285 3 997 470
Zysk (strata) z działalności operacyjnej156 036 112 032 36 271 26 362
Zysk (strata) przed opodatkowaniem56 755 78 956 13 193 18 579
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej31 812 55 728 7 395 13 113
Zysk (strata) netto31 812 55 728 7 395 13 113
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej528 024 301 134 122 742 70 860
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej(238 855)(414 566)(55 523)(97 552)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej(328 423)64 007 (76 344)15 061
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów(39 255)(49 425)(9 125)(11 630)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych139 163 286 139 163 286 139 163 286 139 163 286
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych139 163 286 139 163 286 139 163 286 139 163 286
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) 0,20 0,41 0,05 0,10
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) 0,20 0,41 0,05 0,10
Stan na dzień 30.09.2019 31.12.2018 30.09.2019 31.12.2018
Aktywa7 949 236 6 010 906 1 817 550 1 397 885
Zobowiązania długoterminowe1 582 745 79 518 361 886 18 493
Zobowiązania krótkoterminowe5 447 576 4 894 980 1 245 559 1 138 367
Kapitał własny918 915 1 036 409 210 105 241 025
Kapitał podstawowy139 163 139 163 31 819 32 364
Liczba akcji zwykłych139 163 286 139 163 286 139 163 286 139 163 286
Rozwodniona liczba akcji zwykłych142 069 536 142 069 536 142 069 536 142 069 536
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR)6,16 7,01 1,41 1,63
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR)6,04 6,86 1,38 1,60
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda (w PLN / EUR)143 380,08 104 607,26 32 783,08 24 327,27
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN / EUR)1,03 0,75 0,24 0,17
JEDNOSTKOWE2019 pln2018 pln2019 eur2018 eur
Przychody ze sprzedaży11 347 802 11 064 954 2 637 858 2 603 702
Zysk (strata) z działalności operacyjnej109 428 144 611 25 437 34 029
Zysk (strata) przed opodatkowaniem55 378 122 697 12 873 28 872
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej44 983 94 346 10 457 22 201
Zysk (strata) netto44 983 94 346 10 457 22 201
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej370 848 270 431 86 206 63 635
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej(246 290)(366 198)(57 251)(86 170)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej(168 702)30 249 (39 216)7 118
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów(44 144)(65 518)(10 262)(15 417)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych139 163 286 139 163 286 139 163 286 139 163 286
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych139 163 286 139 163 286 139 163 286 139 163 286
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) 0,32 0,68 0,08 0,16
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR)0,32 0,68 0,08 0,16
Stan na dzień 30.09.2019 31.12.2018 30.09.2019 31.12.2018
Aktywa6 312 816 5 354 939 1 443 391 1 245 335
Zobowiązania długoterminowe798 990 74 393 182 685 17 301
Zobowiązania krótkoterminowe4 552 876 4 229 680 1 040 990 983 646
Kapitał własny960 951 1 050 867 219 716 244 388
Kapitał podstawowy139 163 139 163 31 819 32 364
Liczba akcji zwykłych139 163 286 139 163 286 139 163 286 139 163 286
Rozwodniona liczba akcji zwykłych142 069 536 142 069 536 142 069 536 142 069 536
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR)6,91 7,55 1,58 1,76
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR)6,76 7,40 1,55 1,72
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda (w PLN / EUR)139 163,29 101 589,20 31 818,93 23 625,40
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN / EUR)1,00 0,73 0,23 0,17
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »