Reklama

EUROCASH (EUR): EUROCASH SA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 4/2014

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-314 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-314 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-314 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31
DANE SKONSOLIDOWANE
Przychody ze sprzedaży16 963 845 16 537 532 4 053 294 3 939 853
Zysk (strata) z działalności operacyjnej287 172 285 686 68 616 68 061
Zysk (strata) przed opodatkowaniem218 814 226 078 52 283 53 860
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej183 120 221 009 43 754 52 653
Zysk (strata) netto183 120 221 009 43 754 52 653
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej245 687 541 961 58 704 129 115
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej(230 134)(152 052)(54 988)(36 224)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej(31 159)(444 771)(7 445)(105 961)
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów(15 606)(54 863)(3 729)(13 070)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych138 478 040 138 188 296 138 478 040 138 188 296
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych138 657 693 138 721 946 138 657 693 138 721 946
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) 1,30 1,60 0,31 0,38
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) 1,30 1,59 0,31 0,38
Stan na dzień31.12.2014 31.12.201331.12.2014 31.12.2013
Aktywa5 361 498 4 825 560 1 257 889 1 163 571
Zobowiązania długoterminowe247 845 295 288 58 148 71 202
Zobowiązania krótkoterminowe4 076 081 3 645 917 956 310 879 127
Kapitał własny1 037 572 884 356 243 430 213 242
Kapitał podstawowy138 681 138 428 32 537 33 379
Liczba akcji zwykłych138 680 636 138 427 636 138 680 636 138 427 636
Rozwodniona liczba akcji zwykłych139 554 136 139 577 136 139 554 136 139 577 136
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR)7,22 6,39 1,69 1,54
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR)7,18 6,34 1,68 1,53
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda (w PLN / EUR)109 451,45 124 465,44 25 678,96 30 011,92
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN / EUR)0,79 0,90 0,19 0,22
DANE JEDNOSTKOWE
Przychody ze sprzedaży12 115 789 7 460 845 2 894 913 1 777 450
Zysk (strata) z działalności operacyjnej203 913 125 413 48 722 29 878
Zysk (strata) przed opodatkowaniem246 424 101 163 58 880 24 101
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej244 580 90 921 58 439 21 661
Zysk (strata) netto244 580 90 921 58 439 21 661
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej82 875 353 450 19 802 84 205
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej70 078 (448 473)16 744 (106 843)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej(165 716)77 788 (39 596)18 532
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów(12 762)(17 235)(3 049)(4 106)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych138 478 040 138 188 296 138 478 040 138 188 296
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych138 657 693 138 721 946 138 657 693 138 721 946
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) 1,77 0,66 0,42 0,16
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR)1,76 0,66 0,42 0,16
Stan na dzień31.12.2014 31.12.201331.12.2014 31.12.2013
Aktywa5 169 847 4 412 294 1 212 924 1 063 921
Zobowiązania długoterminowe165 476 242 580 38 823 58 492
Zobowiązania krótkoterminowe4 218 597 3 722 716 989 747 897 646
Kapitał własny785 774 446 999 184 354 107 783
Kapitał podstawowy138 681 138 428 32 537 33 379
Liczba akcji zwykłych138 680 636 138 427 636 138 680 636 138 427 636
Rozwodniona liczba akcji zwykłych139 554 136 139 577 136 139 554 136 139 577 136
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR)5,67 3,23 1,33 0,78
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR)5,63 3,20 1,32 0,77
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda (w PLN / EUR)109 451,45 124 465,44 25 678,96 30 011,92
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN / EUR)0,79 0,90 0,19 0,22
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: Eurocash SA

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »