Reklama

EUIMPLANT (EUI): Euroimplant SA - Zawarcie aneksu do umowy

Raport bieżący nr 2/2013
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Euroimplant S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 04.01.2013 , Emitent zawarł z Bankiem Spółdzielczym w Raszynie, działającym w imieniu własnym oraz na rzecz utworzonego konsorcjum Banków Spółdzielczych aneks do umowy o kredyt inwestycyjny "Przedsiębiorczość" z dnia 19.10.2011 r.

W ramach niniejszej umowy Bank udzielił Emitentowi dodatkowego kredytu inwestycyjnego w kwocie 7.000.000,00 zł (słownie: siedem milionów złotych) z przeznaczeniem na sfinansowanie budowy laboratorium naukowo-produkcyjnego w miejscowości Kajetany wraz z jego wyposażeniem.

Wypłata kredytu inwestycyjnego będzie następować w kolejnych transzach w okresie od 15.01.2013 r. do 31.01.2013 r.

Aneks zawiera zawieszające postanowienia warunkowe. Uruchomienie kredytu może nastąpić po spełnieniu następujących warunków:

- po zawarciu aktu notarialnego o ustanowieniu hipoteki( warunek został spełniony dnia 04.01.2013 r.), ustanowieniu zabezpieczeń kredytu oraz zapłaceniu prowizji od przyznanego kredytu,

- po dostarczeniu aneksu nr 8 do umowy UDA-POIG.04.04.00-14-030/09-00,

- po dostarczeniu udokumentowanego zamówienia na maszyny i urządzenia .

1.Kredyt spłacany będzie w 93 ratach: pierwsza rata płatna w dniu 31.01.2014 roku Ostatnia rata płatna w dniu 30.09.2021 roku.

2.W okresie od 01.01.2013 roku do dnia 30.09.2021 roku odsetki płatne będą miesięcznie, pierwsze odsetki płatne w dniu 31.01.2013 roku, następne - ostatniego dnia każdego miesiąca w całym okresie kredytowania.

3.Kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej, określonej formułą: średnia arytmetyczna stopa WIBOR depozytów trzymiesięcznych z poprzedniego miesiąca, plus marża 4,5%.

4.Oprocentowanie kredytu w dniu zawarcia niniejszej umowy wynosi 8,76% w stosunku rocznym.

Prawne zabezpieczenie spłaty udzielonego kredytu stanowi:

- hipoteka umowna do kwoty 34.000.000,00 złotych w KW WA1P/00103630/4 obejmującej nieruchomość, na której prowadzona jest inwestycja położonej w Kajetanach przy ul. Klonowej Gm. Nadarzyn. Zabezpieczenie zostanie ustanowione w formie aktu notarialnego, administratorem hipoteki będzie BS Raszyn,

- hipoteka umowna do kwoty 34.000.000,00 złotych w KW WA1P/00090698/3 obejmującej nieruchomość położoną w Klaudynie. Zabezpieczenie zostanie ustanowione w formie aktu notarialnego, administratorem hipoteki będzie BS Raszyn,

- cesja praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości położonej w Kajetanach,

- zastaw rejestrowy na maszynach i urządzeniach kupionych przy udziale kredytu - zabezpieczenie dokonane zostanie niezwłocznie po zakupie ww maszyn i urządzeń, nie później jednak niż do dnia 30.04.2013 roku

- cesja praw z ubezpieczenia maszyn i urządzeń zakupionych przy udziale kredytu -zabezpieczenie dokonane zostanie niezwłocznie po zakupie ww maszyn i urządzeń, nie później jednak niż do dnia 30.04.2013 roku,

- weksel własny in blanco Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową,

- pełnomocnictwa do rachunków prowadzonych w BZ WBK,

- pełnomocnictwo do rachunku prowadzonego w BS Raszyn,

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.

Umowa została uznana za znaczącą, ze względu na przekroczenie 10% kryterium przychodowego, o którym mowa w §2 ust. 1 pkt. 44 lit. b. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Szczegółowa podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Piotr Mierzejewski - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »