Reklama

SNIEZKA (SKA): FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 3/2014

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-303 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-303 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-303 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30
Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów454 868 481 242 108 812 113 955
Zysk (strata) z działalności operacyjnej49 393 52 727 11 816 12 485
Zysk (strata) brutto43 049 49 003 10 298 11 604
Zysk (strata) netto 36 474 41 397 8 725 9 803
- Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego36 269 39 761 8 676 9 415
- Zysk (strata) netto przypadający na udziały niekontrolujące205 1 636 49 387
Pełny dochód za okres21 390 40 974 5 117 9 702
- Pełny dochód za okres przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego23 687 39 340 5 666 9 315
- Pełny dochód za okres przypadający na udziały niekontrolujące(2 297)1 634 (549)387
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej48 741 39 715 11 660 9 404
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(13 678)(19 354)(3 272)(4 583)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(41 202)(20 712)(9 856)(4 904)
Przepływy pieniężne netto, razem(6 139)(351)(1 469)(83)
Aktywa, razem397 207 425 601 95 128 100 942
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania191 851 211 778 45 947 50 228
Zobowiązania długoterminowe7 004 12 378 1 677 2 936
Zobowiązania krótkoterminowe184 847 199 400 44 269 47 293
Kapitał własny205 356 213 823 49 181 50 713
- Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej199 781 204 288 47 846 48 452
- Kapitały przypadające udziałom niesprawującym kontroli5 575 9 535 1 335 2 261
Kapitał zakładowy12 618 12 618 3 022 2 993
Liczba akcji (w szt.)12 617 778 12 617 778 12 617 778 12 617 778
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 2,89 3,28 0,69 0,78
- Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 2,87 3,15 0,69 0,75
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 2,89 3,28 0,69 0,78
- Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 2,87 3,15 0,69 0,75
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 16,27 16,95 3,90 4,02
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 16,27 16,95 3,90 4,02
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 2,50 2,50 0,60 0,59
Wybrane dane finansowe FFiL Śnieżka SA
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów407 625 396 295 97 511 93 840
Zysk (strata) z działalności operacyjnej32 211 25 626 7 645 6 068
Zysk (strata) brutto29 309 24 716 6 951 5 853
Zysk (strata) netto23 578 20 128 5 580 4 766
Pełny dochód za dany okres23 326 20 121 5 580 4 765
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej35 254 10 622 8 434 (782)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(10 328)(10 522)(2 471)(2 241)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(29 963)(958)(7 168)7 881
Przepływy pieniężne netto, razem(5 037)(858)(1 205)4 858
Aktywa razem368 012 375 515 88 136 89 094
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania238 361 239 192 57 086 56 730
Zobowiązania długoterminowe62 520 50 565 14 973 11 993
Zobowiązania krótkoterminowe175 841 188 627 42 113 44 738
Kapitał własny129 651 136 323 31 050 32 332
Kapitał zakładowy12 618 12 618 3 022 2 993
Liczba akcji (w szt.)12 617 778 13 550 676 12 617 778 13 550 676
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)1,87 1,60 0,45 0,38
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)1,87 1,60 0,45 0,38
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)10,28 10,80 2,46 2,56
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)10,28 10,80 2,46 2,56
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)2,50 2,50 0,60 0,59
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »