Reklama

SNIEZKA (SKA): FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 4/2014

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-314 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-314 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-314 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31
Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów546 045 573 903 130 343 136 287
Zysk (strata) z działalności operacyjnej57 487 58 831 13 722 13 971
Zysk (strata) brutto46 672 54 968 11 141 13 053
Zysk (strata) netto 40 056 46 565 9 562 11 058
- Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego39 902 45 083 9 525 10 706
- Zysk (strata) netto przypadający na udziały niekontrolujące154 1 482 37 352
Pełny dochód za okres23 019 44 368 5 495 10 536
- Pełny dochód za okres przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego25 987 43 159 6 203 10 249
- Pełny dochód za okres przypadający na udziały niekontrolujące(2 968)1 209 (708)287
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej62 117 66 013 14 828 15 676
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(17 905)(22 516)(4 274)(5 347)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(54 571)(35 913)(13 026)(8 528)
Przepływy pieniężne netto, razem(10 359)7 584 (2 473)1 801
Aktywa, razem331 986 357 641 77 889 86 237
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania125 562 140 444 29 459 33 865
Zobowiązania długoterminowe8 279 13 049 1 942 3 146
Zobowiązania krótkoterminowe117 283 127 395 27 516 30 718
Kapitał własny206 424 217 197 48 430 52 372
- Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej201 520 208 077 47 280 50 173
- Kapitały przypadające udziałom niesprawującym kontroli4 904 9 120 1 151 2 199
Kapitał zakładowy12 618 12 618 2 960 3 043
Liczba akcji (w szt.)12 617 778 12 617 778 12 617 778 12 617 778
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 3,17 3,69 0,76 0,88
- Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 3,16 3,57 0,75 0,85
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 3,17 3,69 0,76 0,88
- Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 3,16 3,57 0,75 0,85
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 16,36 17,21 3,84 4,15
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 16,36 17,21 3,84 4,15
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 2,50 2,50 0,59 0,60
Wybrane dane finansowe FFiL Śnieżka SA
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów486 106 467 998 116 035 111 137
Zysk (strata) z działalności operacyjnej37 280 27 282 8 899 6 479
Zysk (strata) brutto30 461 26 898 7 271 6 388
Zysk (strata) netto24 489 21 864 5 846 5 192
Pełny dochód za dany okres24 227 22 037 5 783 5 233
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej47 226 34 846 11 273 8 275
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(14 211)(11 121)(3 392)(2 641)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(40 586)(16 311)(9 688)(3 873)
Przepływy pieniężne netto, razem(7 572)7 414 (1 807)1 761
Aktywa razem309 353 311 697 72 579 75 158
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania178 670 173 391 41 919 41 809
Zobowiązania długoterminowe67 481 54 915 15 832 13 241
Zobowiązania krótkoterminowe111 189 118 476 26 087 28 568
Kapitał własny130 683 138 306 30 660 33 349
Kapitał zakładowy12 618 12 618 2 960 3 043
Liczba akcji (w szt.)12 617 778 12 617 778 12 617 778 12 617 778
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)1,94 1,73 0,46 0,41
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)1,94 1,73 0,46 0,41
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)10,36 10,96 2,43 2,64
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)10,36 10,96 2,43 2,64
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)2,50 2,50 0,60 0,59
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: Śnieżka SA

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »