Reklama

SNIEZKA (SKA): FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 1/2015

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-311 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-311 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-311 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31
Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów112 145 111 577 27 030 26 633
Zysk (strata) z działalności operacyjnej10 856 8 075 2 617 1 927
Zysk (strata) brutto4 214 6 489 1 016 1 549
Zysk (strata) netto 3 124 5 506 753 1 314
- Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego3 014 5 582 726 1 332
- Zysk (strata) netto przypadający na udziały niekontrolujące110 (76)27 (18)
Pełny dochód za okres(6 337)(7 414)(1 527)(1 770)
- Pełny dochód za okres przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego(4 975)(5 186)(1 199)(1 238)
- Pełny dochód za okres przypadający na udziały niekontrolujące(1 362)(2 228)(328)(532)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(14 034)159 (3 383)38
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(4 409)(4 079)(1 063)(974)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej42 839 3 334 10 325 796
Przepływy pieniężne netto, razem24 396 (586)5 880 (140)
Aktywa, razem397 734 387 404 97 269 92 874
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania196 662 178 921 48 095 42 893
Zobowiązania długoterminowe4 241 9 378 1 037 2 248
Zobowiązania krótkoterminowe192 421 169 543 47 058 40 645
Kapitał własny201 072 208 483 49 174 49 980
- Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej197 536 202 562 48 309 48 561
- Kapitały przypadające udziałom niesprawującym kontroli3 536 5 921 865 1 419
Kapitał zakładowy12 618 12 618 3 086 3 025
Liczba akcji (w szt.)12 617 778 12 617 778 12 617 778 12 617 778
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,25 0,44 0,06 0,10
- Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 0,24 0,44 0,06 0,11
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,25 0,44 0,06 0,10
- Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 0,24 0,44 0,06 0,11
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 15,94 16,52 3,90 3,96
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 15,94 16,52 3,90 3,96
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) - 2,50 - 0,60
Wybrane dane finansowe FFiL Śnieżka SA
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów102 550 98 736 24 717 23 568
Zysk (strata) z działalności operacyjnej5 580 3 047 1 345 727
Zysk (strata) brutto(423)2 588 (102)618
Zysk (strata) netto(1 497)1 778 (361)424
Pełny dochód za dany okres(1 497)1 778 (361)424
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(17 416)(3 418)(4 198)(816)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(4 245)(3 016)(1 023)(720)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej44 927 8 178 10 829 1 952
Przepływy pieniężne netto, razem23 267 1 744 5 608 416
Aktywa razem381 329 363 204 93 257 87 072
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania252 125 223 120 61 659 53 489
Zobowiązania długoterminowe66 828 53 986 16 343 12 942
Zobowiązania krótkoterminowe185 297 169 134 45 316 40 547
Kapitał własny129 204 140 084 31 598 33 583
Kapitał zakładowy12 618 12 618 3 086 3 025
Liczba akcji (w szt.)12 617 778 12 617 778 12 617 778 12 617 778
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)(0,12)0,14 (0,03)0,03
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)(0,12)0,14 (0,03)0,03
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)10,24 11,10 2,50 2,66
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)10,24 11,10 2,50 2,66
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)- 2,50 - 0,60
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: Śnieżka SA

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »