Reklama

SNIEZKA (SKA): FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 1/2016

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-311 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-311 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-311 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31
Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów124 155 112 145 28 503 27 030
Zysk (strata) z działalności operacyjnej15 260 10 856 3 503 2 617
Zysk (strata) brutto13 707 4 214 3 147 1 016
Zysk (strata) netto 11 918 3 124 2 736 753
- Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego11 799 3 014 2 709 726
- Zysk (strata) netto przypadający na udziały niekontrolujące119 110 27 27
Całkowity dochód za okres8 634 (6 337)1 982 (1 527)
- Całkowity dochód za okres przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego8 958 (4 975)2 057 (1 199)
- Całkowity dochód za okres przypadający na udziały niekontrolujące(324)(1 362)(74)(328)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(25 112)(3 421)(5 765)(825)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(4 529)(4 409)(1 040)(1 063)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej39 847 32 226 9 148 7 767
Przepływy pieniężne netto, razem10 206 24 396 2 343 5 880
Aktywa, razem396 816 397 734 92 966 97 269
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania180 107 196 662 42 195 48 095
Zobowiązania długoterminowe2 734 4 241 641 1 037
Zobowiązania krótkoterminowe177 373 192 421 41 555 47 058
Kapitał własny216 709 201 072 50 771 49 174
- Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej213 076 197 536 49 919 48 309
- Kapitały przypadające udziałom niesprawującym kontroli3 633 3 536 851 865
Kapitał zakładowy12 618 12 618 2 956 3 086
Liczba akcji (w szt.)12 617 778 12 617 778 12 617 778 12 617 778
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,94 0,25 0,22 0,06
- Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 0,94 0,24 0,21 0,06
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,94 0,25 0,22 0,06
- Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 0,94 0,24 0,21 0,06
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 17,17 15,94 4,02 3,90
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 17,17 15,94 4,02 3,90
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) - - - -
Wybrane dane finansowe FFiL Śnieżka SA
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów112 122 102 550 25 740 24 717
Zysk (strata) z działalności operacyjnej10 374 5 580 2 382 1 345
Zysk (strata) brutto9 301 (423)2 135 (102)
Zysk (strata) netto7 607 (1 497)1 746 (361)
Pełny dochód za dany okres7 607 (1 497)1 746 (361)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(27 654)(6 803)(6 349)(1 640)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(3 891)(4 245)(893)(1 023)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej42 812 34 315 9 829 8 271
Przepływy pieniężne netto, razem11 268 23 267 2 587 5 608
Aktywa razem381 862 381 329 89 463 93 257
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania224 511 252 125 52 598 61 659
Zobowiązania długoterminowe51 884 66 828 12 155 16 343
Zobowiązania krótkoterminowe172 627 185 297 40 443 45 316
Kapitał własny157 351 129 204 36 864 31 598
Kapitał zakładowy12 618 12 618 2 956 3 086
Liczba akcji (w szt.)12 617 778 12 617 778 12 617 778 12 617 778
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,60 (0,12)0,14 (0,03)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,60 (0,12)0,14 (0,03)
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)12,47 10,24 2,92 2,50
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)12,47 10,24 2,92 2,50
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: Śnieżka SA

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »