Reklama

SNIEZKA (SKA): FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 3/2015

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-303 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-303 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-303 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30
Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów458 303 454 868 110 209 108 812
Zysk (strata) z działalności operacyjnej61 411 49 393 14 768 11 816
Zysk (strata) brutto52 922 43 049 12 726 10 298
Zysk (strata) netto 44 880 36 474 10 792 8 725
- Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego44 241 36 269 10 639 8 676
- Zysk (strata) netto przypadający na udziały niekontrolujące639 205 154 49
Pełny dochód za okres36 662 21 390 8 816 5 117
- Pełny dochód za okres przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego37 226 23 687 8 952 5 666
- Pełny dochód za okres przypadający na udziały niekontrolujące(564)(2 297)(136)(549)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej44 439 48 741 10 686 11 660
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(11 542)(13 678)(2 776)(3 272)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(28 871)(41 202)(6 943)(9 856)
Przepływy pieniężne netto, razem4 026 (6 139)968 (1 469)
Aktywa, razem392 354 397 207 92 567 95 128
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania187 891 191 851 44 329 45 947
Zobowiązania długoterminowe1 515 7 004 357 1 677
Zobowiązania krótkoterminowe186 376 184 847 43 971 44 269
Kapitał własny204 463 205 356 48 238 49 181
- Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej200 129 199 781 47 216 47 846
- Kapitały przypadające udziałom niesprawującym kontroli4 334 5 575 1 023 1 335
Kapitał zakładowy12 618 12 618 2 977 3 022
Liczba akcji (w szt.)12 617 778 12 617 778 12 617 778 12 617 778
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 3,56 2,89 0,86 0,69
- Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 3,51 2,87 0,84 0,69
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 3,56 2,89 0,86 0,69
- Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 3,51 2,87 0,84 0,69
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 16,20 16,27 3,82 3,90
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 16,20 16,27 3,82 3,90
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 3,10 2,50 0,73 0,60
Wybrane dane finansowe FFiL Śnieżka SA
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów415 728 407 625 97 511 97 511
Zysk (strata) z działalności operacyjnej42 039 32 211 7 645 7 645
Zysk (strata) brutto34 352 29 309 6 951 6 951
Zysk (strata) netto27 704 23 578 5 580 5 580
Pełny dochód za dany okres27 962 23 326 6 689 5 580
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej27 525 35 254 8 434 8 434
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(10 999)(10 328)(2 471)(2 471)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(21 787)(29 963)(7 168)(7 168)
Przepływy pieniężne netto, razem(5 261)(5 037)(1 205)(1 205)
Aktywa razem368 129 368 012 88 136 88 136
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania249 074 238 361 57 086 57 086
Zobowiązania długoterminowe70 099 62 520 14 973 14 973
Zobowiązania krótkoterminowe178 975 175 841 42 113 42 113
Kapitał własny119 055 129 651 31 050 31 050
Kapitał zakładowy12 618 12 618 3 022 3 022
Liczba akcji (w szt.)12 617 778 12 617 778 12 617 778 12 617 778
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)2,20 1,87 0,53 0,45
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)2,20 1,87 0,53 0,45
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)9,44 10,28 2,26 2,46
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)9,44 10,28 2,26 2,46
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)3,10 2,50 0,74 0,60
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »