Reklama

SNIEZKA (SKA): FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 3/2016

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-303 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-303 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-303 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30
Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów481 810 458 303 110 284 110 209
Zysk (strata) z działalności operacyjnej59 394 61 411 13 595 14 768
Zysk (strata) brutto58 234 52 922 13 330 12 726
Zysk (strata) netto 49 033 44 880 11 223 10 792
- Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego48 149 44 241 11 021 10 639
- Zysk (strata) netto przypadający na udziały niekontrolujące884 639 202 154
Całkowity dochód za okres46 787 36 662 10 709 8 816
- Całkowity dochód za okres przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego46 228 37 226 10 581 8 952
- Całkowity dochód za okres przypadający na udziały niekontrolujące559 (564)128 (136)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej43 272 44 439 9 905 10 686
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(17 550)(11 542)(4 017)(2 776)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(12 965)(28 871)(2 968)(6 943)
Przepływy pieniężne netto, razem12 757 4 026 2 920 968
Aktywa, razem411 813 392 354 95 504 92 567
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania198 058 187 891 45 932 44 329
Zobowiązania długoterminowe2 930 1 515 679 357
Zobowiązania krótkoterminowe195 128 186 376 45 252 43 971
Kapitał własny213 755 204 463 49 572 48 238
- Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej209 437 200 129 48 571 47 216
- Kapitały przypadające udziałom niesprawującym kontroli4 318 4 334 1 001 1 023
Kapitał zakładowy12 618 12 618 2 926 2 977
Liczba akcji (w szt.)12 617 778 12 617 778 12 617 778 12 617 778
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 3,89 3,56 0,89 0,86
- Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 3,82 3,51 0,87 0,84
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 3,89 3,56 0,89 0,86
- Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 3,82 3,51 0,87 0,84
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 16,94 16,20 3,93 3,82
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 16,94 16,20 3,93 3,82
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 3,15 3,10 0,73 0,73
Wybrane dane finansowe FFiL Śnieżka SA
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów437 478 415 728 100 137 97 511
Zysk (strata) z działalności operacyjnej38 863 42 039 8 896 7 645
Zysk (strata) brutto38 336 34 352 8 775 6 951
Zysk (strata) netto31 082 27 704 7 115 5 580
Pełny dochód za dany okres31 140 27 962 7 128 6 689
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej25 926 29 958 5 934 8 434
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(15 039)(10 999)(3 442)(2 471)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej3 203 (21 787)733 (7 168)
Przepływy pieniężne netto, razem14 090 (2 828)3 225 (1 205)
Aktywa razem394 330 368 129 91 449 88 136
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania254 357 249 074 58 988 57 086
Zobowiązania długoterminowe62 893 70 099 14 586 14 973
Zobowiązania krótkoterminowe191 464 178 975 44 403 42 113
Kapitał własny139 973 119 055 32 461 31 050
Kapitał zakładowy12 618 12 618 2 926 3 022
Liczba akcji (w szt.)12 617 778 12 617 778 12 617 778 12 617 778
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)2,46 2,20 0,56 0,53
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)2,46 2,20 0,56 0,53
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)11,09 9,44 2,57 2,26
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)11,09 9,44 2,57 2,26
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)3,15 3,10 0,72 0,74
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »