Reklama

SNIEZKA (SKA): FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 3/2019

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej (niebadane, dane nie podlegające przeglądowi)
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów575 584 484 298 133 591 113 859
Zysk z działalności operacyjnej86 989 81 299 20 190 19 114
Zysk brutto86 609 79 289 20 101 18 641
Zysk netto 70 394 64 496 16 338 15 163
- Zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego67 261 62 779 15 611 14 759
- Zysk netto przypadający na udziały niekontrolujące3 133 1 717 727 404
Całkowity dochód za okres77 515 66 621 17 991 15 663
- Całkowity dochód za okres przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego73 056 64 748 16 956 15 222
- Całkowity dochód za okres przypadający na udziały niekontrolujące4 459 1 873 1 035 440
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej72 094 54 649 16 733 12 848
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(139 618)(51 339)(32 406)(12 070)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej88 055 2 267 20 438 533
Przepływy pieniężne netto, razem20 531 5 577 4 765 1 311
Aktywa, razem703 950 491 063 160 954 114 965
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania401 096 222 969 91 708 52 200
Zobowiązania długoterminowe146 272 3 347 33 444 784
Zobowiązania krótkoterminowe254 824 219 622 58 264 51 417
Kapitał własny302 854 268 094 69 246 62 765
- Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej279 412 261 690 63 886 61 266
- Kapitały przypadające udziałom niesprawującym kontroli23 442 6 404 5 360 1 499
Kapitał zakładowy12 618 12 618 2 885 2 954
Liczba akcji / średnioważona liczba akcji (w szt.)12 617 778 12 617 778 12 617 778 12 617 778
Zysk na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) 5,58 5,11 1,29 1,20
- Zysk na jedną akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 5,33 4,98 1,24 1,17
Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) 5,58 5,11 1,29 1,20
- Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 5,33 4,98 1,24 1,17
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) 24,00 21,25 5,49 4,97
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) 24,00 21,25 5,49 4,97
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom podmiotu dominującego (w PLN / EUR) 2,60 2,20 0,60 0,52
Wybrane dane finansowe FFiL Śnieżka SA (niebadane, dane nie podlegające przeglądowi)
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów445 578 431 044 103 416 101 339
Zysk (strata) z działalności operacyjnej52 184 57 587 12 112 13 539
Zysk (strata) brutto64 972 76 623 15 080 18 014
Zysk (strata) netto53 127 63 963 12 330 15 038
Całkowity dochód za dany okres52 801 65 499 12 255 15 399
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej22 174 29 989 5 146 7 050
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(129 003)(32 558)(29 941)(7 654)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej103 820 1 088 24 095 256
Przepływy pieniężne netto, razem(3 010)(1 481)(699)(348)
Aktywa razem596 316 462 864 136 344 108 364
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania400 412 283 787 91 552 66 439
Zobowiązania długoterminowe188 461 71 217 43 091 16 673
Zobowiązania krótkoterminowe211 951 212 570 48 461 49 766
Kapitał własny195 904 179 077 44 792 41 925
Kapitał zakładowy12 618 12 618 2 885 2 954
Liczba akcji (w szt.)12 617 778 12 617 778 12 617 778 12 617 778
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)4,21 5,07 0,98 1,19
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)4,21 5,07 0,98 1,19
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)15,53 14,19 3,55 3,32
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)15,53 14,19 3,55 3,32
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)2,60 2,20 0,60 0,52
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »