Reklama

SNIEZKA (SKA): FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 3/2020

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Śnieżka (niebadane, dane nie podlegające przeglądowi)
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów682 232 575 584 153 587 133 591
Zysk z działalności operacyjnej107 106 86 989 24 112 20 190
Zysk brutto107 207 86 609 24 135 20 101
Zysk netto 87 959 70 394 19 802 16 338
- Zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego80 437 67 261 18 108 15 611
- Zysk netto przypadający na udziały niekontrolujące7 522 3 133 1 693 727
Całkowity dochód za okres80 553 77 515 18 134 17 991
- Całkowity dochód za okres przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego74 246 73 056 16 715 16 956
- Całkowity dochód za okres przypadający na udziały niekontrolujące6 307 4 459 1 420 1 035
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej121 891 72 094 27 441 16 733
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(85 117)(139 618)(19 162)(32 406)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(33 811)88 055 (7 612)20 438
Przepływy pieniężne netto, razem2 963 20 531 667 4 765
Aktywa, razem766 254 703 950 169 271 160 954
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania426 526 401 096 94 222 91 708
Zobowiązania długoterminowe87 599 146 272 19 351 33 444
Zobowiązania krótkoterminowe338 927 254 824 74 871 58 264
Kapitał własny339 728 302 854 75 048 69 246
- Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej306 889 279 412 67 794 63 886
- Kapitały przypadające udziałom niesprawującym kontroli32 839 23 442 7 254 5 360
Kapitał zakładowy12 618 12 618 2 787 2 885
Liczba akcji / średnioważona liczba akcji (w szt.)12 617 778 12 617 778 12 617 778 12 617 778
Zysk na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) 6,97 5,58 1,57 1,29
- Zysk na jedną akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 6,37 5,33 1,44 1,24
Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) 6,97 5,58 1,57 1,29
- Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 6,37 5,33 1,44 1,24
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) 26,92 24,00 5,95 5,49
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) 26,92 24,00 5,95 5,49
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom podmiotu dominującego (w PLN / EUR) 2,60 2,60 0,57 0,59
Wybrane dane finansowe FFiL Śnieżka SA (niebadane, dane nie podlegające przeglądowi)
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów485 958 445 578 109 401 103 416
Zysk (strata) z działalności operacyjnej49 016 52 184 11 035 12 112
Zysk (strata) brutto85 524 64 972 19 253 15 080
Zysk (strata) netto72 901 53 127 16 412 12 330
Całkowity dochód za dany okres72 417 52 801 16 303 12 255
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej63 007 22 174 14 184 5 146
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(43 884)(129 003)(9 879)(29 941)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(4 041)103 820 (910)24 095
Przepływy pieniężne netto, razem15 082 (3 010)3 395 (699)
Aktywa razem693 684 596 316 153 239 136 344
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania462 258 400 412 102 116 91 552
Zobowiązania długoterminowe184 518 188 461 40 761 43 091
Zobowiązania krótkoterminowe277 740 211 951 61 355 48 461
Kapitał własny231 426 195 904 51 124 44 792
Kapitał zakładowy12 618 12 618 2 787 2 885
Liczba akcji (w szt.)12 617 778 12 617 778 12 617 778 12 617 778
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)5,78 4,21 1,30 0,98
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)5,78 4,21 1,30 0,98
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)18,34 15,53 4,05 3,55
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)18,34 15,53 4,05 3,55
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)2,60 2,60 0,57 0,59
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »