Reklama

SNIEZKA (SKA): FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 3/2021 - raport 1

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-303 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-303 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-303 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej (niebadane, nie podlegające przeglądowi)
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów650 360 682 232 142 670 153 587
Zysk z działalności operacyjnej76 558 107 106 16 795 24 112
Zysk brutto76 303 107 207 16 739 24 135
Zysk netto 64 268 87 959 14 098 19 802
- Zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego59 758 80 437 13 109 18 108
- Zysk netto przypadający na udziały niekontrolujące4 510 7 522 989 1 693
Całkowity dochód za okres69 337 80 553 15 210 18 134
- Całkowity dochód za okres przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego63 281 74 246 13 882 16 715
- Całkowity dochód za okres przypadający na udziały niekontrolujące6 056 6 307 1 329 1 420
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej107 716 121 891 23 630 27 441
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(77 347)(85 117)(16 968)(19 162)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(32 038)(33 811)(7 028)(7 612)
Przepływy pieniężne netto, razem(1 669)2 963 (366)667
Aktywa, razem831 090 766 254 179 389 169 271
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania494 896 426 526 106 822 94 222
Zobowiązania długoterminowe155 901 87 599 33 651 19 351
Zobowiązania krótkoterminowe338 995 338 927 73 171 74 871
Kapitał własny336 194 339 728 72 567 75 048
- Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej305 254 306 889 65 888 67 794
- Kapitały przypadające udziałom niesprawującym kontroli30 940 32 839 6 678 7 254
Kapitał zakładowy12 618 12 618 2 724 2 787
Liczba akcji / średnioważona liczba akcji (w szt.)12 617 778 12 617 778 12 617 778 12 617 778
Zysk na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) 5,09 6,97 1,12 1,57
- Zysk na jedną akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 4,74 6,37 1,04 1,44
Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) 5,09 6,97 1,12 1,57
- Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 4,74 6,37 1,04 1,44
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) 26,64 26,92 5,75 5,95
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) 26,64 26,92 5,75 5,95
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom podmiotu dominującego (w PLN / EUR) 3,60 2,60 0,78 0,57
Wybrane dane finansowe FFiL Śnieżka SA (niebadane, nie podlegające przeglądowi)
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów392 543 485 958 86 112 109 401
Zysk (strata) z działalności operacyjnej21 345 49 016 4 682 11 035
Zysk (strata) brutto55 503 85 524 12 176 19 253
Zysk (strata) netto52 766 72 901 11 575 16 412
Całkowity dochód za dany okres51 882 72 417 11 381 16 303
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(55 908)63 008 (12 265)14 185
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(29 304)(43 884)(6 428)(9 879)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej83 732 (4 042)18 368 (910)
Przepływy pieniężne netto, razem(1 480)15 082 (325)3 395
Aktywa razem812 740 693 684 175 428 153 239
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania590 604 462 258 127 480 102 116
Zobowiązania długoterminowe413 627 184 518 89 280 40 761
Zobowiązania krótkoterminowe176 977 277 740 38 200 61 355
Kapitał własny222 136 231 426 47 948 51 124
Kapitał zakładowy12 618 12 618 2 724 2 787
Liczba akcji (w szt.)12 617 778 12 617 778 12 617 778 12 617 778
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)4,18 5,78 0,92 1,30
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)4,18 5,78 0,92 1,30
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)17,61 18,34 3,80 4,05
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)17,61 18,34 3,80 4,05
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)3,60 2,60 0,78 0,57
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »